drs. Stan ten Thije

ICT / Communicatieadviseur

Stan heeft als communicatie- en ICT-adviseur een tweeledige functie bij het PON. Op zich niet zo heel vreemd; de twee terreinen vullen elkaar op vele punten aan en kennen nogal wat overlap. Als communicatieadviseur houdt Stan zich bezig met alle in- en externe communicatie van het PON. Daaronder vallen onder meer de PON-websites, de online magazines en social media, maar ook de grafische vormgeving van publicaties en het bewaken van de huisstijl. Als ICT-adviseur is Stan verantwoordelijk voor het systeembeheer en het up-to-date houden van de digitale omgeving van het PON.

s.tenthije@hetpon.nl 06 30 03 90 81

Mijn recente projecten

Benieuwd naar de rest van het team?