Overige burgerpeiling

Behalve de Waarstaatjegemeente.nl burgerpeilingen zijn er uiteraard ook burgerpeilingen op maat te maken. Wilt u iets weten van uw burgers, bijvoorbeeld hoe zij aankijken tegen een beleidsverandering of uitvoering, of hoe het gaat met de leefbaarheid en cohesie in uw gemeente, dan kunnen wij een enquête (online en/of schriftelijk) op maat voor u maken en indien gewenst ook de verzending voor u verzorgen. Een burgerpeiling is in principe eenmalig. Wilt u op meerdere momenten hetzelfde peilen om een ontwikkeling te kunnen meten, dan spreken we over een Monitor.