Monitors

Een monitor is een uitstekende methode om systematisch informatie te verzamelen. Bij het PON maken we niet alleen gebruik van bestaande monitors, we ontwíkkelen ze ook zelf. Tegenwoordig putten we daarbij volop uit online onderzoeksmogelijkheden, maar als de situatie daarom vraagt zetten we ook andere monitoring tools in. Een kleine greep uit ons rijke arsenaal.

Monitor Sociale Veerkracht. Deze meting brengt de sociale veerkracht op wijkniveau in beeld. De meting geeft gemeenten inzicht in de mate van zelf- en samenredzaamheid. De meting maakt het mogelijk de effectiviteit van wijkgericht werken op wijkniveau te monitoren en biedt aangrijpingspunten voor het concretiseren of aanscherpen van beleid.

Gerelateerde projecten

01
Research communities

In de afgelopen jaren heeft Het PON zich gespecialiseerd in onderzoek via research communities. Dit is een online platform waarop een groep mensen gedurende een periode op een intensieve en interactieve manier met elkaar in gesprek gaan. Via technieken zoals discussieplatformen, polls of storytelling geven de deelnemers diepgaande informatie over het onderzoeksonderwerp. Deze interactieve onderzoeksmethode leent zich uitstekend voor verdiepend onderzoek, de verkenning van toekomstbeelden, het observeren van signalen uit de samenleving en het gezamenlijk vormgeven van nieuwe initiatieven.

Lees meer
02
Panels

Panelonderzoek is een vorm van continuonderzoek waarbij een vaste groep mensen (representatief voor een bepaalde populatie) regelmatig wordt ondervraagd. Dit kan op verschillende manieren: schriftelijk, telefonisch en/of digitaal. Bij het PON hebben we in de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd in het opzetten en het gebruik van digitale panels. Een snelle, relatief goedkope en zeer efficiënte onderzoeksmethode.

Lees meer
03
Monitors

Een monitor is een uitstekende methode om systematisch informatie te verzamelen. Bij het PON maken we niet alleen gebruik van bestaande monitors, we ontwíkkelen ze ook zelf.

Lees meer
04
Advies & training

Bij het PON doet we niet alleen onderzoek, we vertalen dit ook naar concrete handelingsperspectieven voor beleidsmakers en bestuurders van gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorginstellingen of maatschappelijke organisaties.

Lees meer
Waar kunnen we u mee helpen?
info@hetpon.nl (013) 535 15 35