Groepsinterviews / focusgroep

Een andere vorm van face-to-face verdiepende informatie ophalen, is een groepsinterview of focusgroep. Het PON kan voor u een sessie met meerdere deelnemers begeleiden, waarin deelnemers niet alleen gevraagd worden om achterliggende motivaties, maar waarin zij hierover ook met elkaar in gesprek treden. Een bijkomend voordeel van deze methode kan zijn dat de deelnemers direct met elkaar verbonden raken en mogelijk op een later moment weer te betrekken zijn.