Diepte interviews

Om goed een mening of visie te kunnen doorgronden, kan een diepte interview een nuttige methode zijn. Hierin gaan we face-to-face en 1 op 1 met individuen in gesprek om een verhaal op te halen. Dit levert kwalitatieve informatie op, die ook gericht kan zijn op het verdiepen van cijfermatige informatie uit een bijvoorbeeld een burgerpeiling.