CEO Wmo of Jeugd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Die ondersteuning is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten verplicht zijn om jaarlijks te meten hoe cliënten de kwaliteit van deze maatschappelijke ondersteuning ervaren.