Wat we doen

Kennis creëert nieuwe inzichten, kennis geeft antwoorden: het fundament voor ontwikkeling en innovatie. Kennis vind je overal terug in de samenleving. In gesprekken, in verhalen, in voorkeuren en meningen. Bij het PON halen we die kennis bij de mensen zelf op. En die combineren we met fundamentele kennis uit wetenschappelijk onderzoek. We onderzoeken die kennis, duiden die kennis en analyseren die kennis. Zodat we steeds meer inzicht krijgen in hoe een samenleving werkt, waarom hij verandert, hoe burgers de samenleving ervaren, en vooral, waarom. Met die uitkomsten en inzichten adviseren we beleidsmakers en bestuurders.

Het PON verzamelt kennis met behulp van zeer uiteenlopende onderzoeksmethodieken. Via online panelonderzoek, via grootschalig kwantitatief onderzoek en benchmarks, via kwalitatief onderzoek, via research communities of door procesbegeleiding. Soms is het voor een adequate beantwoording van een vraag noodzakelijk om voor een nieuwe of juist niet voor de hand liggende methodiek te kiezen. Of een methodiek of aanpak te laten ontwikkelen. Onze specialisten adviseren je graag over de mogelijkheden.

01
Effectmetingen voor campagnes
Lees meer
02
Tevredenheidsonderzoek
Lees meer
03
CEO Wmo of Jeugd
Lees meer
04
Overige burgerpeiling
Lees meer
05
Diepte interviews
Lees meer
06
Groepsinterviews/focusgroep
Lees meer
07
Telefonische enquêtes
Lees meer
08
Veerkrachtdialoog
Lees meer
09
Beleidsanalyse
Lees meer
10
Literatuurstudies
Lees meer
11
Documentanalyse

Diep, herhaald, online en offline

Lees meer
12
Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling
Lees meer
13
Waarstaatjegemeente.nl Ondernemerspeiling
Lees meer
14
Cliëntervaringsonderzoek Wmo/Jeugd
Lees meer
15
Research community

Het PON heeft zich gespecialiseerd in onderzoek via research communities. Dit is een online platform waarop een groep mensen gedurende een bepaalde periode op een intensieve en interactieve manier met elkaar in gesprek gaan. Via verschillende technieken zoals discussieplatformen, polls of storytelling geven de deelnemers diepgaande informatie over het te onderzoeken onderwerp. De interactieve onderzoeksmethode leent zich uitstekend voor verdiepend onderzoek, verkenning van toekomstbeelden, observeren van signalen uit de samenleving en het gezamenlijk vormgeven van nieuwe initiatieven.

Lees meer
16
Panels

Panelonderzoek is een vorm van continuonderzoek waarbij een vaste groep mensen (representatief voor een bepaalde populatie) regelmatig wordt ondervraagd. Dit kan op verschillende manieren: schriftelijk, telefonisch en/of digitaal. Bij het PON hebben we in de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd in het opzetten en het gebruik van digitale panels. Een snelle, relatief goedkope en zeer efficiënte onderzoeksmethode.

Lees meer
17
Monitors

Een monitor is een uitstekende methode om systematisch informatie te verzamelen. Bij het PON maken we niet alleen gebruik van bestaande monitors, we ontwíkkelen ze ook zelf.

Lees meer
18
Veerkrachtdialoog

Hoe versterk of benut je de sociale veerkracht in je eigen buurt, dorp of wijk? Wij hebben hiervoor een serious game ontwikkeld, waarmee bewoners en/of professionals met elkaar in gesprek gaan over zaken die spelen in de buurt, en zoeken naar nieuwe oplossingsrichtingen. Ieders mening hierbij is even belangrijk; jong of oud, arm of rijk, hoog- of laagopgeleid, al-lang-in-de-buurt-woners of nieuwkomers! Het spel dwingt deelnemers dieper over een vraagstuk na te denken en écht te luisteren naar elkaar.

Lees meer
19
Scenario maquette

Een scenario maquette is een mengvorm van een maquette en een cartoon. Het biedt de mogelijkheid om vroeg in het proces verschillende stakeholders bij elkaar te brengen en in kleine groepjes op een creatieve manier nieuwe mogelijkheden te bedenken voor een plek of problematiek.

Lees meer
Waar kunnen we u mee helpen?
p.vermeulen@hetpon.nl 06 30 03 79 86