Wat we doen

Kennis creëert nieuwe inzichten, kennis geeft antwoorden: het fundament voor ontwikkeling en innovatie. Kennis vind je overal terug in de samenleving. In gesprekken, in verhalen, in voorkeuren en meningen. Bij het PON halen we die kennis bij de mensen zelf op. En die combineren we met fundamentele kennis uit wetenschappelijk onderzoek. We onderzoeken die kennis, duiden die kennis en analyseren die kennis. Zodat we steeds meer inzicht krijgen in hoe een samenleving werkt, waarom hij verandert, hoe burgers de samenleving ervaren, en vooral, waarom. Met die uitkomsten en inzichten adviseren we beleidsmakers en bestuurders.

Het PON verzamelt kennis met behulp van zeer uiteenlopende onderzoeksmethodieken. Via online panelonderzoek, via grootschalig kwantitatief onderzoek en benchmarks, via kwalitatief onderzoek, via research communities of door procesbegeleiding. Soms is het voor een adequate beantwoording van een vraag noodzakelijk om voor een nieuwe of juist niet voor de hand liggende methodiek te kiezen. Of een methodiek of aanpak te laten ontwikkelen. Onze specialisten adviseren je graag over de mogelijkheden.

01
Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling
Lees meer
02
Waarstaatjegemeente.nl Ondernemerspeiling
Lees meer
03
Cliëntervaringsonderzoek Wmo/Jeugd
Lees meer
04
Research communities

Het PON heeft zich gespecialiseerd in onderzoek via research communities. Dit is een online platform waarop een groep mensen gedurende een bepaalde periode op een intensieve en interactieve manier met elkaar in gesprek gaan. Via verschillende technieken zoals discussieplatformen, polls of storytelling geven de deelnemers diepgaande informatie over het te onderzoeken onderwerp. De interactieve onderzoeksmethode leent zich uitstekend voor verdiepend onderzoek, verkenning van toekomstbeelden, observeren van signalen uit de samenleving en het gezamenlijk vormgeven van nieuwe initiatieven.

Lees meer
05
Panels

Panelonderzoek is een vorm van continuonderzoek waarbij een vaste groep mensen (representatief voor een bepaalde populatie) regelmatig wordt ondervraagd. Dit kan op verschillende manieren: schriftelijk, telefonisch en/of digitaal. Bij het PON hebben we in de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd in het opzetten en het gebruik van digitale panels. Een snelle, relatief goedkope en zeer efficiënte onderzoeksmethode.

Lees meer
06
Monitors

Een monitor is een uitstekende methode om systematisch informatie te verzamelen. Bij het PON maken we niet alleen gebruik van bestaande monitors, we ontwíkkelen ze ook zelf.

Lees meer
Waar kunnen we u mee helpen?
p.vermeulen@hetpon.nl 06 30 03 79 86