Scroll naar boven
Sturingsvraagstukken

Sturingsvraagstukken


De institutionele orde is door alle ontwikkelingen sterk in beweging. Wat vraagt dit van het vermogen van instituties om te bewegen? Het PON wil, vertrekkend vanuit de driehoek burger – overheid – maatschappelijk middenveld, meer begrip genereren voor de veranderende orde binnen het (sociale) domein en handvatten bieden voor de transformatie van instituties. Bijvoorbeeld in de vorm van fundamentele kennis van veranderingen in het veld, beleidstools voor nieuwe stuurinformatie, verrassende co-creaties of verbinding van de onderstroom.

 

Voorbeelden van diensten en projecten op dit vraagstuk

 


De Factor B aanpak

De Factor B aanpak geeft overheden en andere organisaties concrete handvatten hoe tot een praticipatiesamenleving te komen. Want de tijden veranderen en de relatie tussen burgers en overheden ook. Dit besef is inmiddels bij veel bestuurders en beleidsmakers wel doorgedrongen. De stip op de horizon is duidelijk, maar hoe kom je daar? Factor B geeft antwoord.


De BIJ (Brabantse Informatie Jeugd)

Het doel van de BIJ is om Brabantse gemeenten te ondersteunen bij vraagstukken rondom beleids- en stuurinformatie in relatie tot de transities in het sociale domein c.q. transitie en trans­formatie jeugdzorg.


PON veerkrachtmeting

Het PON heeft in 2013 een veerkrachtmeting ontwikkeld die bijdraagt om de ambities van de transities jeugdzorg, AWBZ, Wmo en participatie te realiseren. Deze methode helpt de lokale overheid om meer inzicht te krijgen in de potentiële veerkracht die aanwezig is in de samenleving en biedt bestuurders van overheid en maatschappelijke instellingen handvatten om daarop te sturen.


Houvast in onzekere tijden

Net als in voorgaande jaren presenteert het PON ook in 2014 weer vol trots het jaarboek. Onder het thema 'Houvast in onzekere tijden' onderzoekt het PON hoe organisaties in de semi-publieke sector in samenspraak, of in opdracht, van de overheid allerlei diensten en taken verlenen aan en voor burgers.


De wijkzuster verbindt

De wijkzuster verbindt kijkt naar de rol van de wijkzuster in de gemeenschap waar zij actief is. Daarnaast komen ook de ervaringen van zowel klanten als samenwerkingspartners aan bod. Na een langdurig onderzoek maakt dit rapport duidelijk hoe verschillende wijkzusters zichzelf zien, hoe haar omgeving haar ervaart en voor welke uitdagingen zij staat.