Sociale veerkracht

Sociale veerkracht, ofwel, ‘het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan’. Bij het PON voegen we daar altijd aan toe: ‘en de toegang tot externe hulpbronnen die ze daarbij hebben’.

Al jarenlang is het een relevant onderzoeksvraagstuk binnen onze organisatie: inmiddels hebben we er de nodige expertise op ontwikkeld. Om sociale veerkracht te begrijpen en tastbaar te maken, hebben we een monitor – Sociale Veerkracht – én een aanpak – Veerkrachtdialoog – opgezet. Twee instrumenten die effectief worden ingezet door Provincie, gemeenten maar ook door uitvoeringsinstellingen en bijvoorbeeld bibliotheken.

De monitor Sociale Veerkracht hebben we in nauwe samenwerking met universitair kenniscentrum Telos ontwikkeld. De monitor laat zien hoe de verschillende dragers van sociale veerkracht (persoonlijke, sociale en omgevingshulpbronnen) zich afzonderlijk én in onderlinge samenhang ontwikkelen. De monitor signaleert waar risico’s zich voordoen en helpt aangrijpingspunten voor beleid te herkennen. De opbrengsten van de monitor geven bovendien cijfermatige voeding aan de dialoog die wij nodig achten om onze samenleving sociaal veerkrachtiger te maken. Daar zijn ook uitwisseling van ideeën en oplossingen voor nodig. Op alle niveaus.

De aanpak Veerkrachtdialoog helpt professionals én bewoners bij de verkenning van integrale maatschappelijke opgaven. Ze moeten het immers samen doen. En de methode leidt tot bewustwording:  over wat sociale veerkracht is, hoe het werkt en hoe dat uitpakt voor specifieke groepen of plekken. De dialoog geeft ons grip op waarden, motieven en verwachtingen en heeft als uiteindelijk doel om handelingsperspectieven te creëren. Zodat betrokkenen zelf met de resultaten aan de slag kunnen.

Veerkracht vlogger op bezoek in wijk de Leest, Veghel

Bewoners van wijk De Leest in Veghel komen samen met als thema "Krachten bundelen in de wijk". Als gesprekstool wordt de Veerkracht Dialoog van HetPon ingezet. Dit is een dialoogspel gericht op de veerkracht / zelf- samenredzaamheid van de wijk. De thema's, meedoen – duurzaamheid – speelvoorzieningen – groenvoorziening én eenzaamheid worden hier gezamenlijk opgepakt. Een projectgroep met deelnemers van organisaties als GGZ Oost Brabant, Verdihuis Opvangcentrum, ONS welzijn Veghel e.o. Area, Zorgbelang Brabant/Zeeland, Gemeente Meierijstad, HetPon en Provincie Noord-Brabant leidt de bijeenkomst in creatieve banen.De Veerkracht vlogger #socialeveerkracht volgde de deelnemers. Bekijk de vlog en haak aan. Like deze pagina of abonneer op onze YouTube pagina en leer meer van de diverse sociaal veerkrachtige initiatieven. De Veerkracht vlogger bezoekt ook graag jouw initiatief. Geïnteresseerd? Mail: veerkrachtvlogger@brabant.nl

Posted by SocialeVeerkracht on Thursday, 1 February 2018

Gerelateerde projecten