Scroll naar boven
Samenwerkingsvraagstukken

Samenwerkingsvraagstukken


Wat leren we van de nieuwe vormen van samenwerking? Realiseren de vier O's een maatschappelijke meerwaarde? En wat betekent dat voor de rol en verantwoordelijkheid van de provincie en andere overheden?

 

Een greep uit onze projecten

 


Veerkrachtige samenwerking

Ten behoeve van haar zoektocht naar nieuwe rollen heeft de provincie het PON gevraagd een veerkrachtige samenwerking tussen overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers en burgers en maatschappelijke organisaties te beschrijven.


De Cultuuragenda

Op 21 juni 2013 is in de vergadering van de Provinciale Staten het statenvoorstel De Cultuuragenda van Brabant voor 2020 – kaderstellend vastgesteld. De cultuuragenda beoogt het ontstaan van meer samenwerking en samenhang in keuzes die in Brabants cultuurbeleid worden gemaakt en de middelen die daarvoor worden ingezet.


Het Bewaarde Land

In juni 2013 startte de Hooge Heide een ontwikkeling die moet leiden tot een duurzaam beheer van het gebied en een grotere maatschappelijke betrokkenheid van burgers, professionals en organisaties uit de omgeving. Het PON begeleidt het proces en inventariseert het onderzoek.