Scroll naar boven
Participatievraagstukken

Participatievraagstukken


Hoe zorgen we ervoor dat mensen meedoen met de samenleving en wat komen ze tegen in de samenwerking met andere burgers, instellingen en de overheid? Het PON biedt vanuit de kennis over burgers en over wat hen beweegt praktische oplossingen aan bestuurders en beleidsmakers van overheden en maatschappelijke instellingen.

 

Een greep uit onze projecten

 


Dementievriendelijke gemeenten

Het aantal mensen dat leeft met dementie neemt de komende jaren enorm toe. Door veranderingen in het zorgstelsel en de beperking van het aantal beschikbare verzorgingsplaatsen, blijven deze mensen langer thuis wonen. Tijd dus om gemeenten dementievriendelijk(er) te maken. Een aantal gemeenten lopen hierin voorop, het PON beschreef de succesfactoren en knelpunten.


Monitor sociale participatie Noord-Brabant

Hoeveel Brabanders doen vrijwilligerswerk? Hoeveel zijn er lid van een vereniging en hoe is hun binding met de buurt? Deze en nog vele andere vragen worden beantwoord in de grootschalige monitor sociale participatie Noord-Brabant, die vanaf 1999 iedere vijf jaar verschijnt. Hij geeft een uitgebreid beeld van hoe Brabantse burgers participeren in de samenleving.


Meedoen vanuit het zorgcentrum

Naar aanleiding van een eerder gedaan onderzoek, kwam het PON erachter dat bewoners van een zorgcentrum vaak geisoleerd en passief leven. Door middel van het project Meedoen vanuit het zorgcentrum zijn vier pilots gestart, met als doel bewoners naar buiten te krijgen en de omgeving meer te betrekken bij zorgcentra.


De Participatieladder

Woningcorporatie Casade, Zorgverzekeraar CZ en Baanbrekers hebben de afgelopen 2 jaar geïnvesteerd in een integrale aanpak van wonen, zorg en werk om de maatschappelijke participatie te bevorderen. De interesse van de drie organi­saties is gebaseerd op de visie dat inzetten op participatie van personen onder op de participatieladder een beweging "omhoog" bewerkstelligt.