Leefomgeving

De fysieke omgeving – huis, wijk, stad – is letterlijk de plek waar het leven van mensen zich afspeelt. Als het goed is een veilige, duurzame en gezonde plek. Waar ruimte is voor ontwikkeling en samen leven met anderen. Dat vraagt om een continue afstemming. Maar hoe komen partijen met elkaar tot de juiste keuzes als het gaat om inhoudelijke thema’s als leegstand, erfgoed, verstedelijking en duurzaamheid?

Bij het PON krijgen we daarover veel vragen. Zeker nu, met de invoering van de Omgevingswet op komst. Hoeveel ruimte krijgen mensen voor eigen initiatief? Welke rol kies je als overheid?

We beginnen altijd bij de mensen die direct betrokken zijn. Samen met hen en de opdrachtgever bepalen we de verwachtingen. Wie heeft wanneer waarop invloed? Verder helpen we de opgaven verduidelijken. En voegen we kennis toe. Soms eigen kennis, soms kennis van andere experts. In ieder geval geven we volop ruimte aan de kennis van betrokkenen. En faciliteren we dat keuzes gemaakt kunnen worden.

We beginnen altijd bij de mensen die direct betrokken zijn. Samen met hen en de opdrachtgever bepalen we de verwachtingen.

Bij het PON doen we onderzoek en faciliteren we de dialoog. Vaak samen. Dat gebeurt op klassieke manieren (enquêtes, interviews, groepsgesprekken), maar ook minder klassiek, met bijvoorbeeld een Research Community. Niet overal is dezelfde aanpak mogelijk. Misschien is dat wel onze grootste kracht. We kunnen namelijk heel gericht instrumenten inzetten. Een procesbeschrijving, een bewonerspeiling, een inspraakavond of een online tool. Het vraagstuk en de opdrachtgevers bepalen wat nodig is. Wij helpen hen bij de keuzes die ze moeten maken. Inhoudelijk en procesmatig.

Gerelateerde projecten