Burgerparticipatie

Het is het meest geturfde woord in beleidsplannen van gemeenten en maatschappelijke organisaties. Burgerparticipatie. Maar iedereen verstaat er iets anders onder.

Voor de duidelijkheid spreken we bij Het PON & Telos over drie vormen van participatie: meedoen, meedenken en zelf doen. Mensen doen mee in de samenleving (maatschappelijke participatie), ze denken mee met vraagstukken van de overheid, organisaties of ondernemers (beleidsparticipatie) en nemen zelf initiatief om een maatschappelijk doel te realiseren (burgerinitiatief). Een verhelderend onderscheid, vooral voor beleidsmakers.

Het is het meest geturfde woord in beleidsplannen van gemeenten en maatschappelijke organisaties. Burgerparticipatie. Maar iedereen verstaat er iets anders onder!

Omdat we ons al ruim 70 jaar bezighouden met de inzet van mensen voor de eigen woon- en leefomgeving – en de samenwerking tussen burgers, overheid en andere organisaties – weten we waarover we praten. We doen onderzoek en bieden inzichtelijke handvatten voor zowel het denken over participatie als voor de uitvoering ervan. Centraal in onze aanpak en visie staat samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Dat betekent samen doelen stellen. En samen op pad gaan.

Waar we gemeenten en maatschappelijke organisaties bij kunnen helpen? Bij het nadenken over hoe ze om moeten gaan burgerinitiatieven. Bij het maken van keuzes hoe ze participatie kunnen vormgeven. Of bij de uitvoering van het participatieproces. We adviseren over de aanpak, koppelen er de juiste methodieken aan, voeren onderzoek uit, maar helpen net zo graag bij het voorzitten van een bewonersavond of het organiseren van een bijeenkomst.

Gerelateerde projecten