Scroll naar boven
Vraagstukken

Vraagstukken


Het PON, onderzoeks- en adviesbureau, heeft en geeft kennis op het sociale en culturele domein. Centraal staat het burgerperspectief: wat beweegt burgers in al hun gedaanten en hoe vertaalt zich dat in effectief beleid dat gericht is op een sociaal duurzame samenleving. Het PON verkent, inspireert, ontwikkelt, valideert en ontplooit ideeën, en toetst ook of het echt werkt. We doen dit voor diverse opdrachtgevers - zoals overheden, instellingen en fondsen - en vanuit verschillende vraagstukken.


Leefklimaatvraagstukken

Hoe zorg je dat het leefklimaat aantrekkelijk blijft? Welke voorzieningen zijn er nodig en waar is behoefte aan? Het PON verkent en analyseert de omgeving en leefwereld van Brabanders en biedt beleidmakers concrete handvatten om een waardevol en toekomstbestendig leefklimaat te realiseren.


Participatievraagstukken

Hoe zorgen we ervoor dat mensen meedoen met de samenleving en wat komen ze tegen in de samenwerking met anderen en in relatie tot de overheid? Het PON biedt vanuit de kennis over burgers en over wat hen beweegt praktische oplossingen aan bestuurders en beleidsmakers van overheden en maatschappelijke instellingen.


Samenwerkingsvraagstukken

Wat leren we van de nieuwe vormen van samenwerking door de 4 O's in het perspectief van het realiseren van maatschappelijke meerwaarde? En wat betekent dat voor de rol en verantwoordelijkheid van de provincie en andere overheden?


Sturingsvraagstukken

Het PON wil, vertrekkend vanuit de driehoek burger – overheid – maatschappelijk middenveld, meer begrip generen voor de veranderende orde binnen het (sociale) domein en handvatten bieden voor de transformatie van instituties.

Meer informatie

Heeft u een vraag over (een van de) de vraagstukken waar het PON zich mee bezighoudt? Laat het ons horen via ikhebeenvraag@hetpon.nl. Wij denken graag met u mee!