Nieuws

Visie van inwoners op goed wonen in Waalre

ir. Jolanda Luijten
   
30 augustus 2019

De gemeente Waalre heeft het initiatief genomen om een nieuwe ‘Visie op Goed Wonen in Waalre’ op te stellen. De huidige woonvisie van de gemeente Waalre dateert uit 2013 en was dringend toe aan een update. Om te achterhalen welke beelden de inwoners hebben van het wonen in Waalre en wat zij belangrijk vinden voor een goede woon- en leefomgeving in de toekomst, zijn we op verschillende, participerende, manieren met inwoners in gesprek gegaan.

De ‘Visie op Goed Wonen in Waalre’ is meer in dan alleen aantallen woningen. Goed wonen is immers veel breder dan de beleidsvelden wonen en ruimtelijke ontwikkeling. De gemeente Waalre wil voor haar huidige en nieuwe bewoners een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving bieden met goede voorzieningen, scholen, winkels, sportfaciliteiten et cetera. Waalre wil dé woongemeente zijn van de regio: een top-woongemeente waar eenieder wil en kan wonen. In de Visie op Goed Wonen in Waalre gaat het om het herkennen en benutten van kansen en het gebruik maken van de dynamiek in de dorpen.

De gemeente vindt het belangrijk dat gemeente en inwoners elkaar leren kennen, weten te vinden en waarderen. Daarbij is de wens om inwoners zo vroeg mogelijk te betrekken bij maatschappelijke opgaven. Deze uitgangspunten worden bevestigd in de Kadernota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven. De ‘Visie op Goed Wonen in Waalre’ geeft inhoud aan deze ambitie. Deze publicatie geeft de visie op goed wonen vanuit het perspectief van de inwoners van Waalre. Wat vinden zij belangrijk voor het goed wonen in deze gemeente? Wat vinden ze dat goed gaat en wat kan beter aan het wonen in Waalre?

 

Lees het rapport: Visie op goed wonen in Waalre

 

Artikel over het rapport op de site van het Brabants Dagblad