Naar vacature overzicht

 

Vacature Adviseur-onderzoeker milieukwaliteit en ecologie


Over Het PON & Telos

Het PON & Telos is een sociale kennisonderneming in het hart van de samenleving. We beschouwen het als onze opdracht om maatschappelijke besluitvorming te verbeteren. Dat doen we door wetenschappelijke kennis met kennis van de praktijk te verbinden. Waarbij iedere stem telt. Meningen en feiten halen we op, onderzoeken we, analyseren we en duiden we. Met prikkelende aanpakken en innovatieve methoden. Daarbij zijn we altijd gericht op duurzame ontwikkeling: de harmonieuze verbinding tussen sociale, ecologische en economische doelstellingen. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van samenleven, nu en in de toekomst.

Met een multidisciplinair en creatief team van circa 30 adviseur-onderzoekers werken we vooral voor lokale en regionale overheden in Nederland, maar ook voor corporaties, banken, zorg- en welzijnsinstellingen, fondsen en maatschappelijke organisaties. We werken daarbij intensief samen met maatschappelijke organisaties en andere kennisinstellingen en zijn officieel partner van Tilburg University. Met onze kennis en inzichten adviseren we initiatiefnemers, beleidsmakers en bestuurders. Zodat ze afgewogen keuzes kunnen maken. En zodat ze een positieve impuls kunnen geven aan de samenleving van morgen.

Het PON & Telos positioneert zich nadrukkelijk als bemiddelaar tussen wetenschappelijke kennis en innovatieve (beleids)praktijken. In allerlei samenwerkingsverbanden wordt relevante kennis gemobiliseerd en waar nodig opnieuw ontwikkeld, ten behoeve van nieuwe vormen van duurzame ontwikkeling.

 • het verschaffen van inzicht in het complex van (f)actoren dat van invloed is op het ontstaan van maatschappelijke problemen in relatie tot duurzame ontwikkeling;
 • het organiseren en faciliteren van communicatie en debat over (oplossingen voor) die problemen

 

Adviseur-onderzoeker milieukwaliteit en ecologie

We zijn op zoek naar een collega met affiniteit voor duurzame ontwikkeling, in het bijzonder met belangstelling voor de versterking van het natuurlijk kapitaal (bodem, water, lucht, etc.). Hij/zij is gedreven om samen met ons te werken aan een betere benutting van dit kapitaal. Als adviseur-onderzoeker (medior/senior) werk je vooral aan kwantitatieve analyses en impact assessments op het brede vlak van duurzame ontwikkeling; draag je inhoudelijk bij en geeft richting aan de doorontwikkeling van de monitoringsactiviteiten van Het PON & Telos en ben je gericht op het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden waarin wordt gewerkt aan een duurzame leefomgeving.

 

Functie-eisen

De adviseur-onderzoeker:

 • Heeft een relevante academische opleiding; heeft aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en gebruiken van data en monitoring (modellering) op het gebied van duurzame ontwikkeling;
 • Heeft kennis van de werking van het natuurlijk kapitaal (waterkwaliteit (aquatische ecologie/KRW), luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, etc.)
 • Voert kwantitatieve analyses uit op (deelaspecten) van duurzame ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld circulaire economie, energie- en klimaatopgaven of landbouw. Je hebt belangstelling voor transities en systeemvernieuwing;
 • Draagt actief bij aan structurele kennisopbouw (methoden, technieken), is creatief, ontwikkelt en benut netwerken, verbindt kennis en netwerken ten behoeve van opdrachtgevers en ten behoeve van Het PON & Telos als kennispartner in het netwerk;
 • Beschikt over voldoende kennis van GIS/MS Excel/SPSS. Kennis m.b.t. Power BI, Python/R is een pré.
 • Kan zijn/haar kennis schriftelijk en mondeling helder overdragen aan verschillende doelgroepen en draagt bij aan het maatschappelijk debat;
 • Is ondernemend en in staat om bruggen te bouwen. Weet kansen om te zetten in zakelijke afspraken en draagt daarmee bij aan het functioneren van de organisatie als geheel;
 • Kan medewerkers inspireren. Draagt inhoudelijk bij aan een team waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat;
 • Werkt ordelijk, gestructureerd en kan goed omgaan met deadlines.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het PON & Telos biedt een professionele en uitdagende werkomgeving, waarbinnen collegialiteit, leren en samenwerken de sfeer bepalen. We investeren in je met opleidingen en trainingen en geven je de ruimte om je talenten te ontplooien. Je hebt daarbij zelf een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Wij bieden je een arbeidsovereenkomst voorlopig voor de duur van 1 jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk.


Interesse?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Susanne Agterbosch, plaatsvervangend directeur (s.agterbosch@hetpon-telos.nl of 06-30037627) of dr. Patrick Vermeulen, directeur-bestuurder (p.vermeulen@hetpon-telos.nl of 06-30037986). Stuur je cv en motivatiebrief naar Gijs Outmaijer via g.outmaijer@hetpon-telos.nl. We kijken uit naar je reactie!