Blogs

Uw mening telt!

drs. Karin du Long
   
14 maart 2018

Afgelopen week had ik samen met een collega-onderzoeker een afspraak bij de gemeente Hilvarenbeek. Eind vorig jaar is de gemeente gestart met een inwonerspanel, wij ondersteunen de gemeente bij de werving en opzet van het panel en bij uitvoering van de onderzoeken Met onze vaste contactpersonen spraken we over de resultaten van het eerste onderzoek en over de ervaringen met het panel tot nu toe. En zo kwamen we ook te spreken over een bijzondere vorm van gemeentelijke dienstverlening.

In november 2017 ontvingen zo’n 7.000 huishoudens een uitnodigingsbrief van de burgemeester. Iedere inwoner van de gemeente van 16 jaar of ouder kan lid worden van het panel. De vragenlijsten kunnen door panelleden online via hun computer, tablet of mobiele telefoon ingevuld worden. Inmiddels hebben bijna 900 inwoners van Hilvarenbeek zich voor het panel aangemeld en zijn we bezig met de afronding van de het eerste onderzoek. Een onderzoek over burgerparticipatie en over hoe inwoners met de gemeente mee denken en doen. Maar om mee te kunnen denken in het panel, is het bezitten van een computer een vereiste. En daarover belde een 94-jarige inwoner de gemeente. Hoe mee te werken aan het panel als je geen toegang tot internet hebt of beschikking over een computer?

Online onderzoek kent natuurlijk een bepaalde selectiviteit, je kunt alleen deelnemen als je over toegang tot internet beschikt. Ook bij andere vormen van onderzoek zien we dat bepaalde groepen in meer of mindere mate deelnemen, de mening van iedereen in kaart brengen is nu eenmaal een schier onmogelijke taak. Maar het is mooi om te zien dat een gemeente, Hilvarenbeek in dit geval, zijn uiterste best doet om iedereen mee te laten denken. En daarom hebben we nu, bij uitzondering, één offline panellid: een 94-jarige inwoner van gemeente Hilvarenbeek, die zelf de gemeente heeft gebeld of hij toch niet alsnog lid kon worden van het panel. In januari is hij naar het gemeentehuis gekomen om daar samen met Marja Kuijpers, teamleider Burgerzaken en contactpersoon van het inwonerspanel, de vragenlijst in te vullen. De gemeente denkt erover om de resultaten van het onderzoek geprint bij deze meneer thuis te brengen. Mooi om te zien dat echt iedere mening telt, ook offline 😊