Nederland moet verduurzamen. Onze energievoorziening, ons voedselsysteem en onze economie zullen de komende decennia ingrijpend veranderen. Ook zullen wij ons aan de klimaatverandering moeten aanpassen. Aan deze duurzaamheidsopgaven wordt door verschillende overheidslagen gewerkt, maar de uitvoering komt in belangrijke mate samen in de regio. Daar vindt de zoektocht naar samenhangende oplossingen plaats. Dat is geen eenvoudige zoektocht. Op het regionale schaalniveau bestaat immers geen eenduidige regisseur. Hoe kom je in het bestuurlijk bijna luchtledige toch tot innovatieve resultaten? Hoe versnel je op dit schaalniveau de transitie naar duurzaamheid? Welke condities – financieel, (kennis)organisatorisch en economisch – zijn daarvoor cruciaal? En wat vraagt het van bestuur, beleid en wetenschap?

Naast deze gasten zijn er ook bijdragen van de Jelle Verse (Tilburgse rapper), Wim van de Donk
(voorzitter College van Bestuur Tilburg University) en Patrick Vermeulen (directeur Het PON & Telos).

Programma

15.00u Opening en welkom door Jorn Matena
15.05u Online interactie met het ‘aanwezige’ publiek over duurzame regio’s
15.10u Eerste inhoudelijke reactie en gesprek met John Dagevos
15.15u Duurzame regio’s: de maatschappelijke en bestuurlijke opgave (gespreksronde 1)

Korte introductie op thematiek met beelden/foto’s door Wobine Buijs-Glaudemans (‘Oss en de wereld’) en Jouke van Dijk (‘de Wadden’)Tafelgesprek met Wobine Buijs-Glaudemans, Jouke van Dijk en John Dagevos over hun persoonlijke ervaringen met de duurzame ontwikkeling van stad en regio. Hoe mobiliseer jemaatschappelijke en bestuurlijke urgentie, juist op plekken waar het niet vanzelf gaat, en hoe zorg je ervoor dat duurzaamheid geen vrijblijvend thema is? Hoe zorg je voor eigenaarschap en maak je de slag naar concrete resultaten? Wat vraagt dat van politiek en bestuur? Gasten staan achter grote tafel (actieve setting).
15.45u Muzikaal intermezzo door Jelle Verse
Jelle Verse brengt pure hiphopteksten met een catchy popsound. De rapper staat met zijn Nederlandstalige lyrics middenin de maatschappij en zoekt zowel muzikaal als  inhoudelijk naar vernieuwing. Dit keer laat hij zijn muzikale licht schijnen op het thema duurzaamheid.
15.50u Duurzame regio’s: betrokkenheid van burgers en rol van wetenschap (gespreksronde 2)

Korte introductie op het thema met voorwerp door Caroline Hummels en Pieter van Geel

Gesprek met Caroline Hummels, Pieter van Geel en John Dagevos over hun ervaringen met het betrekken van samenleving en wetenschap bij duurzame ontwikkeling. Hoe organiseer je betrokkenheid van burgers, zonder dat mensen buiten de boot vallen? Kan de wetenschap daarbij ondersteunen? Welke relatie tussen maatschappij en wetenschap is eigenlijk nodig om de transitie naar duurzame regio’s te versnellen? Is de Academische Werkplaats ‘Brede Welvaart in de regio’ die Tilburg University en PON/Telos hebben opgericht, het antwoord? Gasten zitten in fauteuils en/of op een bank (relaxte setting).

16.20u Videogesprek en/of -boodschap door Wim van de Donk
16.25u Persoonlijk slotwoord door Patrick Vermeulen
16.30u Afsluiting talkshow en toost

 

Iedereen die zich aanmeldt voor de talkshow krijgt een borrelpakket thuisgestuurd. Met de inhoud
daarvan brengen we aan het slot van het programma een virtuele toost uit op John.

Tijdens de twee gespreksrondes staat de chat open, en wordt het publiek uitgenodigd om vragen te
stellen en/of opmerkingen te plaatsen. Jorn Matena zal de vragen en opmerkingen via een tweede
scherm binnen krijgen en betrekken in zijn gesprek met de gasten.