Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling

Hoe denken inwoners over hun gemeente? Wat vinden zij van de woon- en leefomgeving? Hoe presteert een gemeente ten opzichte van andere gemeenten? En wat betekent dat voor het gemeentelijk beleid? Om gemeenten daarin inzicht te geven, ontwikkelde het PON de Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling. Deze peiling laat zien wat de behoeften, meningen en betrokkenheid van inwoners zijn én geeft een beeld van de prestaties ten opzichte van andere gemeenten.

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling bevraagt bewoners via (online) vragenlijsten op thema’s, zoals woon-en leefklimaat, relatie tussen inwoners en gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. Op de website kunnen gemeenten hun prestaties op tal van thema’s en onderwerpen vergelijken met die van andere gemeenten. Het PON analyseert deze resultaten, duidt ze, en geeft op basis daarvan concrete aanbevelingen en adviezen.