Voorbij het gemiddelde

Over het algemeen gaat het goed met Brabant. Maar wat vertellen die gemiddelden nu eigenlijk? Wie en wat gaan er achter die gemiddelden schuil? En wat laten die gemiddelden níet zien? Voor ons een aanleiding om het jaarboek van 2018 te richten op juist die elementen die soms onderbelicht blijven: onderstromen in de Brabantse samenleving.

In het jaarboek beschrijven we onderstromen in de samenleving aan de hand van een viertal thema’s: flexibilisering van de arbeidsmarkt, digitalisering, de energietransitie en burgerparticipatie. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer ontwikkelingen die invloed hebben op samenleving. Die bewegingen in de samenleving teweeg brengen die niet direct zichtbaar zijn, maar waarvan we merken dat ze aan de oppervlakte veel in gang zetten.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt
De 24-uurseconomie beïnvloedt de consument, maar ook werkgevers en werknemers. De negen-tot-vijfbaan heeft plaatsgemaakt voor flexibele werkvormen, waarbij werknemers met een smartphone overal, op ieder moment van de dag, werkberichten kunnen beantwoorden. Welke maatschappelijke effecten liggen op de loer?

 

Digitalisering
We gebruiken internet voor onze informatie, belastingen, communicatie, aankopen en nog veel meer. Sterker nog, door de introductie van de smartphone hebben we het internet continu op zak. Voor een belangrijk deel maakt dat ons leven gemakkelijker, maar er zijn ook steeds meer negatieve effecten te benoemen, zoals internetverslaving en een toename in het aantal burn-outs. Hoe zit het precies met die negatieve implicaties en welk effect hebben ze op de samenleving?

 

Duurzaamheid
De energietransitie komt eraan: om de gevolgen van opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we overstappen naar duurzame energiebronnen. Een vraagstuk waar we als samenleving serieus de schouders onder moeten zetten. Maar wat als je de middelen niet hebt om duurzame maatregelen te nemen? Of als je gewoonweg niet gemotiveerd bent om te verduurzamen?

 

Burgerparticipatie
We focussen ons in dit thema op het toegenomen beroep op mensen om mee te denken, mee te doen en zelf met initiatieven te komen. Hoe staat het met burgerparticipatie anno 2018 en wat zijn de kansen en bedreigingen van de participatiesamenleving? Overvragen we burgers en dreigt een tweedeling te ontstaan of valt dat eigenlijk allemaal wel mee?

 

Download 'Voorbij het gemiddelde'