Veranderende Kracht van Brabant (derde Veerkrachtmonitor)

We leven in een bijzondere tijd. De veerkracht van de samenleving wordt door de coronacrisis flink op de proef gesteld. Maar ook bijvoorbeeld de stikstofcrisis en de energietransitie doen een beroep op de veerkracht van mensen en gemeenschappen. Hoe staat het nu met de Brabantse veerkracht? Is dat anders dan in vorige jaren? Kennis over de veranderende veerkracht van de samenleving helpt bestuurders en beleidsmakers om de dynamiek in de samenleving te begrijpen en stelt hen in staat om bij te sturen op bepaalde onderdelen.

Onderzoek naar veerkracht én actiebereidheid

Vaak wordt er verondersteld dat veerkrachtige burgers voorop zullen lopen in de transitie naar een duurzamere samenleving en dat ze overheden kunnen helpen om hun doelen te behalen. Echter, veerkracht alléén is niet voldoende. Mensen moeten ook een bepaald belang of noodzaak voelen om zich ergens voor in te zetten. Het is zelfs zo dat veerkrachtige mensen die het niet eens zijn met de visie of het beleid van de overheid zich hier eerder tegen zullen verzetten door gebruik te maken van hun zelforganiserend vermogen en hun mondigheid. Het is daarom belangrijk om naast de veerkracht, ook inzicht te krijgen in de actiebereidheid van mensen ten aanzien van maatschappelijke opgaven waar we als samenleving voor staan. Denk daarbij aan thema’s als wateroverlast en verdroging, het voedselsysteem, de energietransitie, biodiversiteit, mobiliteit en circulariteit.

 

De monitor

Medio april verschijnt de derde Brabantse veerkrachtmonitor, getiteld ‘Veranderende Kracht van Brabant. Een onderzoek naar veerkracht & actiebereidheid in een bijzondere tijd’.

 

Wil je een melding ontvangen zodra de publicatie beschikbaar is?

Laat dan hieronder je gegevens achter. Of neem voor meer informatie contact op met Mariëlle Blanken.

Aanmelden Notificatie Derde Veerkrachtmonitor

Vergelijkbare projecten

Neem voor meer informatie contact op met Mariëlle Blanken
m.blanken@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 70