Research communities

Mensen zijn een bron van informatie. Provincies en gemeenten hebben steeds meer behoefte aan diepgaande informatie over de beleving, mening, ervaring en behoeften van burgers. Vooral de wens om samen te werken met de burger en deze te betrekken bij het beleidsproces, is sterk aanwezig. Datzelfde geldt voor woningcorporaties en hun huurders, voor zorginstellingen en hun cliënten, voor scholen en hun leerlingen of ouders. Een research community is de perfecte methode om diepgaande informatie op te halen.

Wat is een research community?

Een research community is een online platform waar een groep mensen gedurende een korte periode (meestal twee weken) op een intensieve en interactieve manier met elkaar in gesprek gaat. Via verschillende technieken zoals discussieplatformen, polls of storytelling geven de deelnemers diepgaande informatie over het onderwerp van onderzoek. We vragen hen regelmatig in te loggen op het platform en (online) mee te denken over verschillende onderwerpen, feedback te geven en te reageren op reacties van anderen. Dit kost gemiddeld zo’n 10 minuten per dag en kan via de computer, tablet of smartphone.

Anders dan een schriftelijk of online vragenlijstonderzoek is een research community een interactieve onderzoeksmethode. Deelnemers geven niet alleen informatie, maar kunnen tevens in gesprek met elkaar, zich verdiepen in inzichten van anderen en daarop reageren.

 

Wanneer een research community?

Er zijn verschillende vragen die zich lenen voor dit type onderzoek. Het doel van een research community kan heel verschillend zijn. Zo kan het instrument worden ingezet voor onder andere:

  • verdieping op een bestaand onderwerp of de uitkomsten van een onderzoek;
  • verdieping binnen een bepaalde doelgroep;
  • oplossingen vinden voor bestaande problemen;
  • observeren van signalen uit de samenleving;
  • vormgeven van nieuwe initiatieven;
  • toekomstbeelden verkennen;
  • ervaringen uit het alledaagse leven ophalen.

Onderstaand ziet u een overzicht van belangrijke verschillen tussen onderzoek via een vragenlijst en een research community.

 

Diverse doelgroepen mogelijk

De doelgroep waarvoor een research community kan worden ingezet varieert, bijvoorbeeld jongeren, dorpsbewoners, Brabanders, cultuurliefhebbers, mantelzorgers of binnenstadsbewoners.

 

Doorlooptijd van kort en snel tot langdurig blijven volgen

Een research community kan snel worden opgezet en uitgevoerd. Het PON kan door inzet van een community binnen twee maanden diepgaande informatie over het perspectief van een bepaalde groep op het vraagstuk aanleveren. Zeker voor dringende vraagstukken is een snelle respons van groot belang.

Een research community is daarnaast ook een geschikte methode om een groep mensen een langere tijd te volgen. Zo kunt u gedurende een langere periode in contact blijven met deelnemers en ze op een later moment opnieuw bevragen.

In de afgelopen jaren heeft het PON verschillende onderzoeken via een research community uitgevoerd. Bijvoorbeeld het onderzoek over jongeren en het wonen in kleine kernen via de Licht op Jong! community en het onderzoek over cultuuraanbod, cultuurbeoefening en cultureel erfgoed in Brabant via de Brabant Community.

Vergelijkbare projecten