Jaaroverzicht 2018

Waar 2017 voor ons een feestelijk jaar was (want we werden 70!) was 2018 gewoon weer een mooi jaar! Omdat we nog steeds merken dat ons werk er toe doet. Beleidsmakers en bestuurders weten het belang van goede informatie en inzicht gelukkig nog steeds te waarderen. En daar ligt onze kracht: meningen en voorkeuren ophalen uit de samenleving. In gesprek zijn met mensen: emoties verbinden aan feiten en kennis koppelen aan beleving. We gaan daarin vaak een stap verder.

Ook in 2018 hebben we vele onderzoeken en projecten uitgevoerd, die weer tot nieuwe inzichten en aanpakken geleid hebben. Over duurzaamheid en wat de energietransitie betekent voor de Brabanders met smalle beurs, over de leegstand in Brabant (de zogenaamde VAB’s: Vrijkomende Agrarische Bebouwing), maar ook over cultuur, de toekomst van het OV in Brabant en jeugd, want die hebben natuurlijk sowieso de toekomst! Om te weten wat er echt onder de bevolking leeft en ermee in gesprek te gaan hebben we onze vele onderzoeksinstrumenten ingezet, zoals onze research communities, onze burgerpeilingen en ons Brabantpanel.

 

Lees het PON jaaroverzicht 2018