Gestandaardiseerde aanpak gespikkeld bezit

September 2020 - maart 2021

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol in het verduurzamen van de woningvoorraad en gaan daar de komende jaren volop mee aan de slag. Tussen de te renoveren en te verduurzamen huurwoningen wonen echter vaak ook particuliere eigenaren. We noemen dit ‘gespikkeld bezit’. Dit zijn voormalige corporatiewoningen die overgekocht zijn door particuliere eigenaren. Het is bouwtechnisch, maar ook vanuit sociaalmaatschappelijk oogpunt, aantrekkelijk om deze particulieren mee te laten doen met het renovatieproces. Echter, particuliere eigenaren moeten wel zelf investeren en de verduurzaming komt op een niet-natuurlijk moment.

In samenwerking met gemeente Tilburg en de Tilburgse woningcorporaties hebben we een gestandaardiseerde procesaanpak Gespikkeld Bezit opgesteld. Deze procesaanpak brengt verschillende stappen voor de gemeente en de woningcorporatie in beeld om de kans te vergroten dat particuliere woningeigenaren in een voormalige corporatiewoning kunnen én willen meedoen met een renovatie of onderhoudsaanpak van een woningcorporatie. De procesaanpak bestaat uit vijf samenhangende en in tijd overlappende bouwstenen, met elk een eigen doel en aandachtspunten. Ook bevat elke bouwsteen een checklist op basis waarvan de gemeente en de woningcorporatie(s) verantwoordelijkheden, rolverdeling en acties kunnen vastleggen. Verder zijn per bouwsteen ondersteunende tools en materialen beschikbaar.

De procesaanpak in Tilburg ontwikkelen we verder, door nieuwe ervaringen op te doen. We volgen actief vergelijkbare projecten in bijvoorbeeld Woerden en Zeist, om zo de procesaanpak aan te blijven scherpen.

 

Meer informatie?

Er zijn nog geen publicaties beschikbaar. Wil je op de hoogte blijven van dit project?
Laat dan hieronder je gegevens achter: