Energie voor Iedereen

In 2050 moeten alle woningen in Nederland, en dus ook in Brabant, verduurzaamd zijn. Dat is niet alleen technisch en economisch een flinke klus; het is ook maatschappelijk gezien een aanzienlijke opgave. En het gaat niet alleen over duurzaamheidsdoelstellingen in ecologische zin, maar ook over de wijze waarop we deze transitie in de samenleving organiseren zodat het voor iedereen mogelijk wordt om hieraan mee te doen.

Om huishoudens te kunnen betrekken bij de energietransitie, is het nodig te weten waarom mensen bepaalde keuzes maken, over welke capaciteiten zij beschikken en hoe en waarmee zij het beste aangesproken kunnen worden. Binnen de provinciale pilot Energie voor Iedereen (EVI) monitort Het PON & Telos verschillende gemeentelijke pilotprojecten gericht op het meenemen van huishoudens met een smalle beurs in de energietransitie. Dit doen we door gesprekken te voeren met betrokkenen en belangrijke stakeholders, en door het organiseren van Community of Practices (CoP’s) met de betrokken partijen.

Deze pilot is een samenwerking tussen het provinciale programma Versterken Sociale Veerkracht, het provinciale programma Energie / onderdeel Sociale Innovatie, Enpuls B.V. en de gemeenten Bernheze, Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. De geleerde lessen, belangrijke randvoorwaarden en nog openstaande uitdagingen hebben we in samenwerking met ZET en de Provincie Noord-Brabant samengevoegd in het online EVI-magazine.

Vergelijkbare projecten