Culturele smaak van Brabanders

Wat is uw culturele smaak? En die van Brabanders? Wij voerden een onderzoek uit naar de verschillende typen cultuurconsumenten. Gebaseerd op zowel hun waarden (vinden ze cultuur belangrijk?) als hun gedrag (wat doen zij aan cultuur? Wat bezoeken zij? Naar welke culturele evenementen gaan zij?) zijn mensen ingedeeld in acht cultuurtypen. In deze PON-publicatie stellen wij deze acht cultuurtypen aan u voor en geven we aan hoe deze groepen het beste te bereiken zijn.

Nieuwe wegen naar publiek

Een culturele voorstelling of activiteit staat of valt met het hebben van voldoende bezoekers. Het publiek bepaalt steeds vaker het cultuuraanbod in een gemeente of culturele instelling. Het diverse cultuurpubliek wil zich erkend en herkend voelen in het Brabantse cultuuraanbod. De noodzaak om aan te sluiten bij de wen­sen van bezoekers wordt groter. Soms om­dat er minder financiële middelen zijn, soms omdat bezoekers­aantallen teruglopen. De essentie van cultuurmarketing is echter niet alleen het in beeld brengen van de wensen van (potentiële) bezoekers, maar ook om echt te begrijpen wat hen wel of niet beweegt om cultureel aanbod te bezoeken. Het PON biedt daar met haar in juni 2013 verschenen publicatie ‘Culturele Smaak van Brabanders – Een onderzoek naar de verschillende cultuurconsumenten in Noord-Brabant’ inzicht in.

 

Culturele smaak van Brabanders

Iedere Brabander heeft een eigen culturele smaak. Hét Brabantse cultuurpubliek bestaat niet. Er zijn mensen die graag naar theatervoorstellingen gaan, mensen die liever een braderie bezoeken, mensen die het leuk vinden om experimentele kunst te bekijken en er zijn mensen die liever historische cultuur bezoeken. Er zijn ook mensen die nauwelijks met culturele activiteiten in aanraking komen en hiervoor ook geen interesse hebben.

Het Brabantse cultuurpubliek is onder te verdelen in verschillende publieksgroepen (segmenten). In opdracht van de provincie heeft het PON onderzoek gedaan naar deze verschillende publieksgroepen om te kijken wat de culturele smaak van Brabanders is. Op basis van doelgroepsegmentatie is het PON tot een beschrijving van acht type cultuurconsumenten gekomen. In de publicatie vindt u een beknopte beschrijving van deze verschillende cultuurtypen. In de segmentatie is niet alleen gekeken naar waarden en meningen die Brabanders over cultuur hebben, maar ook naar hun daadwerkelijke cultuurgedrag. De segmentatie is gebaseerd op nadere analyse van diverse databestanden van onderzoeken die het PON de afgelopen jaren op het gebied van cultuur heeft uitgevoerd. Verder is ook een koppeling van gegevens gemaakt met de database van Mosaic Huishouden, een segmentatiemodel waarbij Nederlandse huishouden op basis van tientallen kenmerken en registratiegegevens verdeeld worden in type mensen.

 

Acht cultuurtypen

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de acht cultuurtypen. In de publicatie van het PON is een uitgebreide beschrijving per type opgenomen en leest u tips over hoe u deze doelgroepen kan bereiken.

Doelgroepsegmentatie op maat

Het PON kan tot op huishoudensniveau een beeld schetsen van de verschillende cultuurtypen. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een klantenbestand van een culturele instelling uit te splitsen naar deze typen, zodat beter het publieksbereik van een instelling in kaart gebracht kan worden.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project of heeft u behoefte aan specifieke gegevens van uw gemeente, regio of instelling, neemt u dan contact op met het PON voor onze maatwerkmogelijkheden. Een op maat gemaakte indeling kunt u gebruiken voor:

  • Het maken en beïnvloeden van nieuw gemeentelijk cultuurbeleid
  • Het maken en beïnvloeden van bovenlokaal cultuurbeleid
  • De programmering van cultuuraanbod in uw gemeente
  • Programmering van cultuuraanbod in uw culturele instelling

 

Publicatie: De culturele smaak van Brabanders