Burgerpanels

Steeds meer gemeenten maken gebruik van een digitaal burgerpanel. Een burgerpanel kan snel en op ieder moment worden ingezet. Het kan dienen ter beleidsvoorbereiding, beleidsondersteuning of beleidsevaluatie. Een panel is een zeer geschikt instrument voor burgerparticipatie.

Wat is een burgerpanel?
Een burgerpanel is een groep bewoners bestaat uit een vaste groep inwoners uit uw gemeente. Een aantal keren per jaar geven zij via een online vragenlijst hun mening over onderwerpen en waar de gemeente zich mee bezighoudt. De panelleden ontvangen daarvoor een e-mail met een persoonlijke link naar de online vragenlijst. Een burgerpanel heeft een aantal voordelen:

Snel inzetbaar
Met een burgerpanel beschikt u als gemeente over een goed instrument dat u makkelijk en snel kunt inzetten voor actuele vragen. De onderzoeken hebben een korte doorlooptijd.

Flexibel
Een burgerpanel is door de snelheid ook flexibel in te zetten. Gemeenten kunnen op ieder moment van het jaar (en dus ook meerdere keren) inwoners bevragen.

Relatief lage kosten
Een ander voordeel van een digitaal burgerpanel zijn de relatief lage kosten. Uiteraard zijn er opstartkosten voor het opzetten en moet het panel onderhouden worden, maar er zijn geen kosten voor drukwerk van papieren vragenlijsten zoals bij de meer traditionele onderzoeksmethoden en ook hoeven er geen portokosten gemaakt te worden voor het aanschrijven van inwoners.

Burgerparticipatie
Een digitaal burgerpanel is, naast het online bevragen van inwoners, een prima instrument voor burgerparticipatie. Het is een ingang naar inwoners die geïnteresseerd zijn in zaken die zich in de gemeente afspelen en biedt dus de mogelijkheid om met bepaalde subgroepen over gemeentelijke thema’s, plannen en vraagstukken te praten.

Heeft uw gemeente al een digitaal burgerpanel?
Het PON kan voor uw gemeente een digitaal burgerpanel opzetten en onderhouden, en kan u ondersteunen bij het stellen van de juiste vragen en interpreteren van resultaten.

Bent u geïnteresseerd in een panel voor uw eigen gemeente? Neemt u dan contact met ons op!