Bestuurlijke vernieuwing

Het PON wordt bij veel projecten rondom bestuurlijke vernieuwing en democratie betrokken. Dat varieert van burgerinitiatieven tot gemeentelijke herindelingen. Zoals in Haaren. Daar zijn een brochure en een website gemaakt waarin Haaren en de omliggende gemeenten op basis van 14 thema’s met elkaar worden vergeleken: gemeentelijke financiën, politiek, wonen, zorg, duurzaamheid… Op basis van die vergelijkende gegevens kunnen de inwoners van Haaren zich goed oriënteren op de toekomst van hun gemeente en hun voorkeuren en keuzen daarin afwegen.

Of in Best. In Best zijn een aantal scenario’s beschreven voor de toekomst. Omdat de gemeente graag met inwoners hierover in gesprek is, is een burgertop georganiseerd. 200 mensen meldden zich aan om voor- en nadelen van de verschillende scenario’s te bespreken. Die zijn inmiddels gebundeld aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad heeft vervolgens een raadsavond gehouden en staat nu op het spannende punt om een besluit over de toekomst te nemen. Beide bijeenkomsten stonden onder voorzitterschap van PON- directeur Patrick Vermeulen. Zijn aanpak is gericht op het betrekken van alle aanwezigen, met respect voor elkaar en elkaars standpunten, en er voor te zorgen dat belangen echt op tafel komen. Niet er om heen draaien, eerlijk en open communiceren, met ruimte voor relativering en met veel energie.