Berekenen klimaatimpact financieringen met PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials)

Banken en investeerders spelen een grote rol in de missie van Nederland om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen. Door hun investeringen en leningen helpen zij organisaties met activiteiten die wel of juist niet bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord. Gelukkig willen steeds meer financiële instellingen inzicht in de klimaatimpact van hun investeringen en leningen. Met actuele cijfers kunnen ze in kaart brengen wat de CO2 voetafdruk per financiering en lening is, en hierover rapporteren.

PCAF methodiek

Om de wens van de financiële instellingen in goede banen te leiden is het PCAF-platform opgericht – het Partnership for Carbon Accounting Financials. PCAF biedt een open-source raamwerk en methodologie die de transparantie en het bewustzijn over CO2 uitstoot vergroten. Alle aangesloten instellingen kunnen met behulp van deze methodiek op gelijke wijze de klimaatimpact van hun kredietportefeuille in kaart brengen.

Het PON & Telos brengt voor verschillende banken met behulp van het PCAF raamwerk de klimaatimpact van financieringen in kaart. Daarnaast hebben we ook een specifieke methodologie voor de publieke sector ontwikkeld op basis van PCAF. Deze nieuwe methodologie is toegevoegd aan het PCAF methodologisch raamwerk, zodat alle partners hiervan gebruik kunnen maken. 

Berekening CO2 uitstoot van vrijwel volledige kredietportefeuille mogelijk

Voor de Nederlandse Waterschapsbank (de NWB Bank) en de Bank Nederlandse Gemeenten (de BNG Bank) hebben we voor vrijwel de gehele kredietportefeuille de klimaatimpact kunnen berekenen: voor de NWB Bank was dit 93% en voor de BNG Bank 90%. De leningen van deze twee banken zijn verdeeld over ongeveer 1.400 instellingen in verschillende sectoren – denk bijvoorbeeld aan gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, zorginstellingen en provincies – en zijn goed voor ongeveer 120 miljard euro. Een fantastisch resultaat waarmee de banken meer inzicht krijgen in de klimaatimpact van hun leningen, hun doelen kunnen aanpassen en uiteindelijk concreet kunnen bijdragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot.
Wil je meer weten over PCAF? Neem contact op met
r.mulder@hetpon-telos.nl 06 30 64 41 97