PORTFOLIO

01
Effectmetingen voor campagnes

Houdt u een campagne en wilt u weten wat het bereik en de impact van uw campagne is?

Lees meer
02
Tevredenheidsonderzoek

Wilt u specifiek weten wat de tevredenheid is van uw klanten, burgers, cliënten, inwoners of gebruikers over uw beleidsvoering of dienstverlening?

Lees meer
03
CEO Wmo of Jeugd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Lees meer
04
Overige burgerpeiling

Behalve de Waarstaatjegemeente.nl burgerpeilingen zijn er uiteraard ook burgerpeilingen op maat te maken.

Lees meer
05
Diepte interviews

Om goed een mening of visie te kunnen doorgronden, kan een diepte interview een nuttige methode zijn.

Lees meer
06
Groepsinterviews / focusgroep

Een andere vorm van face-to-face verdiepende informatie ophalen, is een groepsinterview of focusgroep.

Lees meer
07
Telefonische enquêtes

Wilt u op korte termijn van veel personen informatie verkrijgen, dan kan het PON ook telefonische interviews houden.

Lees meer
08
Beleidsanalyse

Wilt u weten wat de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van uw beleid of programma is?

Lees meer
09
Literatuurstudies

Wij analyseren externe documentatie, bijvoorbeeld uit de wetenschap, om voor u informatie in te winnen over een zeker onderwerp.

Lees meer
10
Documentanalyse

Wij analyseren verschillende documenten van u en/of uw stakeholders.

Lees meer
11
Veerkrachtdialoog

Hoe versterk of benut je de sociale veerkracht in je eigen buurt, dorp of wijk? Wij hebben hiervoor een serious game ontwikkeld.

Lees meer
12
Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling

Hoe scoort uw gemeente bij uw inwoners?

Lees meer
13
Waarstaatjegemeente.nl Ondernemerspeiling

Om als gemeente een stimulerend beleid te ontwikkelen, is het van belang om te weten hoe ondernemers het beleid en de dienstverlening van de gemeente ervaren.

Lees meer
14
Cliëntervaringsonderzoek Wmo/Jeugd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Lees meer
15
Research community

Via verschillende technieken zoals discussieplatformen, polls of storytelling geven de deelnemers diepgaande informatie over het te onderzoeken onderwerp.

Lees meer
16
Panels

Panelonderzoek is een vorm van continuonderzoek waarbij een vaste groep mensen (representatief voor een bepaalde populatie) regelmatig wordt ondervraagd.

Lees meer
17
Monitors

Bij het PON maken we niet alleen gebruik van bestaande monitors, we ontwíkkelen ze ook zelf.

Lees meer
18
Scenario maquette

Een scenario maquette is een mengvorm van een maquette en een cartoon. Het biedt de mogelijkheid om vroeg in het proces verschillende stakeholders bij elkaar te brengen en in kleine groepjes op een creatieve manier nieuwe mogelijkheden te bedenken voor een plek of problematiek.

Lees meer
Waar kunnen we u mee helpen?
info@hetpon.nl (013) 535 15 35