Scroll naar boven

Lid Raad van Toezicht


Over het PON

Passie voor samen leven

Het PON is een kennisinstituut dat onderzoek doet naar en kennis deelt over sociaal-culturele ontwikkelingen. Opdrachtgevers kunnen bij ons aankloppen voor toegepast onderzoek naar alles wat mensen raakt: zorg, welzijn, wonen, (samen)werken, sociale samenhang, leefbaarheid, veiligheid, cultuur, identiteit, immigratie, duurzaamheid en politiek. Van oudsher doen we dat voor overheden en maatschappelijke organisaties in Noord-Brabant, maar we werken ook in stedelijke en landelijke gebieden in de rest van Nederland. We plaatsen deze thema's bovendien binnen de context van grotere maatschappelijke ontwikkelingen. We zijn geïnteresseerd in wat mensen bezighoudt en zien het als onze opdracht om bij te dragen aan een zorgzame en duurzame samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet. Ondertussen houden we voeling met alles wat mensen in het hier en nu beweegt. We onderzoeken, analyseren, geven betekenis en leggen dwarsverbanden.   

 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van het PON bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op- en ondersteunt de bestuurder, actief, strategisch en met overtuiging. In verband met het vertrek van een lid van de Raad van Toezicht zoekt het PON een nieuw lid voor haar Raad met strategisch inzicht en affiniteit met bestuurlijke processen. Van de toezichthouder verwachten wij verder een academisch werk- en denkniveau met kennis van het maatschappelijk speel- en krachtenveld, met een toegankelijke persoonlijkheid, passend in een team van toezichthouders.
Wij verzoeken de nieuwe generatie toezichthouders uitdrukkelijk om te reageren.

 

Wij zoeken
Een lid van de Raad van Toezicht dat zich herkent in de volgende eigenschappen:
A.  Ambassadeurschap voor de organisatie
B.  Richting geven en strategisch denken
C.  Inspireren en stimuleren
D.  Goed geïnformeerd over de sociale, economische en culturele vraagstukken
E.  Analytisch en kritisch
F.  Affiniteit met bestuurlijke verhoudingen

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barend Nieuwendijk (voorzitter Raad van Toezicht) B.Nieuwendijk@slachtofferhulp.nl of Patrick Vermeulen (directeur-bestuurder) p.vermeulen@hetpon.nl telefoon: 06-30037986.

  

Procedure

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht inclusief actueel CV te sturen aan sollicitatie@hetpon.nl. De reactietermijn sluit op 4 juni 2017. De gesprekken vinden plaats op 26 en 27 juni 2017.