Scroll naar boven

Partners


Naast de Provincie Brabant werkt het PON samen met verschillende partners, elk met hun eigen werkveld en/of specialisatie.


bkkc

Het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur is een onafhankelijk platform. Zij bouwen mee aan een sterke culturele infrastructuur. Het bkkc beschikt over een levend netwerk van kennis en middelen die zij inzet om het culturele klimaat van Brabant vorm te geven.


Deloitte Nederland

Deloitte is een overkoepelend orgaan voor wereldwijde, verbonden bedrijven die zich specialiseren in, onder andere, consulteren, adviseren en analyseren. Elk bedrijf heeft zijn eigen (vak)gebied. Deloitte Nederland houdt zich bezig met de Nederlandse markt.


LOS stadomland

LOS is een ontwerpbureau en maakt plannen voor stad en land. Zij zoeken steeds weer naar het optimum tussen mens - ruimte - gebruik. Dit doen zij door het bedenken van concrete beelden. Zo hoopt LOS een waarde(n)vollere omgeving te creëren.


Telos

Telos is een universitair kenniscentrum. Haar doel is duurzame ontwikkeling maatschappelijk hanteerbaar te maken. In open innovatieprocessen doet Telos de inrichting en monitoring van duurzame ontwikkelingsprocessen.

 


InSites

InSites Consulting is een marktonderzoek bureau. Met verschillende methoden als steekproefen, klanttevredenheidsonderzoek en productonderzoek zijn zij van alle markten thuis.

 


Regio West-Brabant (RWB)
De Regio West-Brabant is een samenwerkingsverband dat de 19 colleges van Burgemeester en Wethouders in 2011 gesloten hebben. De 19 gemeenten werken samen op een aantal beleidsterreinen zoals economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs en ruimtelijke ontwikkelingen en wonen.


K2 Next Generation

K2 Next Generation helpt overheden en instellingen bij hetmaken, structureren en implementeren van beleid binnen het sociaal domein.