Scroll naar boven

Historie


Het PON is in 1947 opgericht als Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant (PON). De vader van het PON was het Brabants Volksherstel, dat deel uitmaakte van het Nationaal Volksherstel. Deze organisatie was onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog opgericht om de coördinatie van de hulpverlening op 'materieel, fysiek en moreel gebied' ter hand te nemen.

 

 

Het PON is een gevestigde naam binnen de provincie en in toenemende mate ook daarbuiten. In de loop der jaren heeft het PON zich voortdurend aangepast aan de sociaal-maatschappelijke actualiteiten. We hebben nog steeds een speciale band met de provincie, maar zijn uitgegroeid tot een onafhankelijk instituut dat voor vele opdrachtgevers werkt.

Onze naam staat niet meer voor het 'Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant', maar voor 'kennisinstituut op het sociale en culturele domein'.