Nieuws

Oosterhout in 2030, wat denken inwoners daar eigenlijk van?

drs. Karin du Long
   
14 juni 2018

‘Hoe betrekken we inwoners bij de toekomstvisie van onze gemeente?’ Met die vraag kwam de gemeente Oosterhout vorig jaar bij het PON terecht. Mijn collega Jolanda Luijten en ik stelden voor om een breed onderzoek onder alle inwoners uit te voeren via het burgerpanel en aanvullend ter verdieping interactieve groepsgesprekken met inwoners te organiseren. Op een winterse zaterdagmiddag 16 december hadden we in Café ‘t Zonneke in Oosterhout het eerste gesprek met inwoners over hoe zij de toekomst van hun gemeente voor zich zien. Het was een zeer geslaagde aftrap.

In deze blog vragen we Patty de Graaf, beleidsmedewerker bij de gemeente Oosterhout en betrokken bij de toekomstvisie, naar haar ervaringen. Over de visie, het proces en het uiteindelijke resultaat.

 

Wat is het doel van de toekomstvisie?

Oosterhout werkt aan een integrale langere termijnvisie op de ontwikkeling van de gemeente. Hierbij gaat de aandacht uit naar de trends voor een middelgrote stad. De eerste stap was een analyse van het ‘DNA’ en functioneren van de stad en de regio. Deze zijn vastgelegd in het magazine “De staat van Oosterhout”. Dit biedt de basis om de vele belanghebbenden in de gemeente te betrekken bij het gesprek over de toekomst van Oosterhout. Er zijn drie werkgroepen “Wonen”, “Werken” en “Leven” opgericht. De werkgroep “Leven” bestaat uit bestuurders van verschillende maatschappelijke organisaties, raadsleden en medewerkers van de gemeente en had als opdracht een beeld te schetsen over hoe het leven in Oosterhout en haar kerkdorpen er in de toekomst uit zou moeten zien.

 

Hoe hebben jullie uiteindelijk inwoners hierbij betrokken?

Al snel werd duidelijk dat er vanuit de werkgroep behoefte was om met meer mensen te praten dan aanvankelijk bedacht en dat er ook behoefte was aan verdieping van de inhoud. We besloten het PON in te schakelen om ons hierin te adviseren. Het PON stelde een tweeledige aanpak voor. Enerzijds een breed onderzoek onder inwoners, via het burgerpanel, over welke thema’s zij belangrijk vinden en wat hun toekomstwensen zijn. Anderzijds een kwalitatieve verdieping van de resultaten hiervan met inwoners. We hebben per wijk en kerkdorp een interactieve werksessie georganiseerd waarbij bewoners via de GPS-brainstormmethode hun eigen ideeën en meningen met elkaar delen. De eerste werksessie heeft het PON begeleid om de leden van de werkgroep te trainen in het begeleiden van de werksessies die nog zouden volgen.

 

Wat vonden jullie van de werksessies met de inwoners?

Door het betrekken van de afdeling Communicatie en het betrekken van de bewonersgroepen in Oosterhout hebben we in korte tijd redelijk veel bewoners weten te bereiken. We hebben ook gekozen voor toegankelijke en inspirerende locaties, zoals basisscholen, wijkcentra, het theater en zelfs het Norbertinessenpriorij Sint Catharinadal. Veel inwoners kwamen, vaak uit nieuwsgierigheid, ‘even binnenwandelen’ om vervolgens aan te sluiten bij de werksessie.

Tijdens de werksessie zaten de deelnemers, meestal zo’n tien tot twintig, rond een bord met zes taartpunten. Bij elke taartpunt staat een thema. In zes ronden gaan de inwoners in tweetallen brainstormen over het thema. Wat vinden ze belangrijk? Wat zijn kansen? Knelpunten? Dilemma’s? In elke nieuwe ronde zit het duo achter een ander taartpunt, zodat iedereen over elk thema kan meedenken. Vervolgens worden alle ideeën en opmerkingen gegroepeerd en gaan de inwoners met elkaar in gesprek welke punten belangrijk, minder belangrijk en niet belangrijk worden gevonden.

Op deze manier hebben in enkele weken tijd ruim 1.000 inwoners hun gedachten laten gaan over de toekomst van hun gemeente.

De vraag “hoe betrekken we bewoners” houdt je continu bezig

Wat heeft het de gemeente uiteindelijk opgeleverd?

Alle informatie die inwoners ons meegaven in de werksessies hebben we verwerkt tot een mooie toekomstvisie, gericht op verschillende thema’s en op de wensen en behoeften per wijk en dorp. We zijn er enorm trots op dat het eindproduct volledig berust op de inbreng van bewoners.

 

Hoe hebben jullie het ervaren om op deze manier inwoners te betrekken?

Als gemeente houdt de vraag “hoe betrekken we bewoners” je continu bezig. Dit project is een fantastisch voorbeeld geworden van hoe je als gemeente kunt samenwerken met inwoners. Vanuit inwoners kwam zelfs het verzoek om in de toekomst vaker op deze manier te vragen om hun inbreng. Goed aan deze methode is dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren, ongeacht kennis, ervaring of opleidingsniveau. De locaties maakten zeker een verschil in het aantal deelnemers. Maar ook de betrokkenheid van de werkgroepleden tijdens de werksessies werd als zeer positief ervaren. Het werd enorm gewaardeerd dat de gespreksleiders tussendoor het gesprek aangingen over punten die werden opgeschreven, om verduidelijking vroegen en aansloten tijdens de tafelgesprekken. Verder zijn een goede voorbereiding en nazorg punten die aandacht verdienen. Neem mensen mee tijdens de volgende stappen in het proces, houd contact en nodig ze uit om te blijven meedenken. Dat vergt een investering maar werkt bijzonder inspirerend.

 

Wilt u de toekomstvisie van de gemeente Oosterhout lezen? Klik dan hier: http://oosterhoutvanjou.nl/map

Wilt u meer informatie over de aanpak en methodiek, neem dan contact op met Jolanda Luijten of Karin du Long van het PON.