De Omgevingswet creëert momentum. Besluitvorming wordt sneller, eenvoudiger en gericht op een duurzame ontwikkeling en integraal duurzaamheidsbeleid. Mét aanzienlijk meer ruimte en verantwoordelijkheid voor bedrijven en burgers. Als je als burger(initiatief) iets wilt realiseren (of juist voorkomen) dan is dit dus het moment om in actie te komen! Maar wie doet mee?

Over deze vraag hebben we het volgende artikel geschreven:
Omgevingsvisie vraagt sociale Veerkracht