Nieuws

JOIN: Veerkracht van jongeren – zelfinzicht en betrokkenheid

29 augustus 2019

Het afgelopen anderhalf jaar heeft het PON samen met Tranzo gewerkt aan een praktische veerkrachtzelftest voor (kwetsbare) jongeren. Dit onderzoeksproject is onderdeel van de Startimpuls JOIN (NWA route Veerkrachtige en Zinvolle Samenlevingen). Het programma ontwikkelt en beproeft nieuwe instrumenten en arrangementen die de participatie van (kwetsbare) jongeren versterken en daarmee ook de samenleving inclusiever en veerkrachtiger maken. De startimpuls bestaat uit 5 werkpakketten die weer zijn onderverdeeld in bouwstenen. De veerkrachtzelftest is één van deze bouwstenen.

Op basis van een uitgebreide literatuurstudie zijn meetbare indicatoren geformuleerd om de veerkracht van jongeren in beeld te brengen. Om de indicatoren te valideren en om te zetten naar een betrouwbare zelftest, zijn de concepten in een populatieonderzoek voorgelegd aan ongeveer 1200 jongeren. De resultaten werden vervolgens voorgelegd aan jongerenwerkers en jongeren om na te gaan wat zij herkenden en belangrijk vonden in de praktijk. De op deze manier ontwikkelde veerkrachtzelftest zal in eerste instantie gebruikt worden door jongeren die in beeld zijn bij jongerenwerk. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat zij in de toekomst ook weer breder kan worden ingezet.

Onlangs verscheen een op de website van Startimpuls JOIN een interview met onze samenwerkingspartner bij Tranzo, Mariëlle Cloïn over dit onderzoeksproject. Naast de inhoud van het project, onderschrijft Mariëlle in dit interview het belang van samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Zij pleit hierin voor een financieringsstructuur waarin dit soort constructies mogelijk zijn. Lees het volledige interview hier:

Link naar het volledige interview met Mariëlle Cloïn over de veerkracht zelftest.