Nieuws

Het PON digitaal magazine

6 februari 2018

‘Lef en liefde’. ‘Gezond en gelukkig’. ‘Duurzaam, Sterk, Aantrekkelijk’

Zomaar wat titels van de nieuwe Brabantse coalitieakkoorden. Het besef dringt ook in gemeenten door dat economie, kwaliteit van leven, natuur en milieu en veiligheid, afhankelijk zijn van elkaar. Dat is mooi. Want alhoewel de samenhang tussen de 3 P’s (People, Planet, Profit) al langer werd gezien, stijgt de spanning tussen deze elementen. En verbetering komt eigenlijk vooral tot stand door de inzet van nieuwe technologieën, nieuwe regels en nieuwe organisatievormen. Het gaat dan ook niet slechts om het verbeteren van het bestaande: het gaat meer en meer om een overgang naar iets nieuws. Transities dus.

De grotere transitieopgaven staan beschreven, vanuit het besef dat nu gehandeld moet worden om te werken aan kwaliteit op langere termijn. In dit magazine wordt op verschillende plekken hiervoor input geleverd, zoals ten aanzien van de energietransitie. Met daarnaast inzichten uit onderzoeken die de afgelopen periode door ons zijn uitgevoerd. Rondom arbeidsmigranten bijvoorbeeld. Of het grote onderzoek naar Waarde van Cultuur. Kijk ter verdere inspiratie ook eens naar het resultaat van onze samenwerking met Omroep Brabant: de tiendelige tv-serie Brabant 2050.

Lees het PON digitaal magazine