Blogs

Gesprekken, dialogen, praatjes, discussies en gedachtewisselingen

Britte van Dalen MSc
   
31 januari 2019

In gesprek, kun je op verschillende manieren verwoorden. Zo zijn synoniemen voor het woord gesprek onder andere; babbeltje, conversatie, dialoog, discussie en gedachtewisseling.

Bij Het PON onderzoeken wij de samenleving. We verzamelen meningen en voorkeuren uit de samenleving. Dit kunnen we uiteraard niet anders doen dan door het gesprek met mensen aan te gaan. Wat houdt mensen bezig? Wat vinden ze goed gaan? Wat vinden ze minder goed gaan? Soms doen we dit in een persoonlijk gesprek één op één, soms in groepsverband, soms face-to-face, soms telefonisch en soms online.

Idealiter geven we mensen de kans om op verschillende manieren hun verhaal, mening of idee met ons te delen. Op een manier waarbij iedereen op zijn of haar manier kan mee praten in een vorm die het beste bij hem of haar past. Thuis vanaf de bank, anoniem of bij een bijeenkomst.

Vorige week bezocht ik een dialoogavond over wonen en veiligheid in de wijk Linie in Breda. Deze avond maakte deel uit van een breder project vanuit de gemeente genaamd “Doornbos-Linie in ’t oog!” Op verschillen manieren worden inwoners betrokken om samen na te denken over hoe zij de wijk samen nog leuker, mooier en veiliger kunnen maken. Zo is de naam van het project door één van de bewoners bedacht en zijn bewoners in de afgelopen weken op straat aangesproken over wat hen gelukkig maakt. Daarnaast zijn er verschillende dialoogavonden georganiseerd waarvan ik er één bezocht. Tijdens deze avond zijn ideeën en ervaringen uitgewisseld door bewoners en professionals. Ik bezocht deze avond, samen met een collega, om te horen wat er zoal in de wijk speelt ter voorbereiding voor een online gesprek dat ik zelf ga leiden. Als onderdeel van dit project mag ik namelijk tien dagen lang, via een online research community het gesprek aangaan met bewoners van de wijken Doornbos en Linie. Anders dan een real-life groepsgesprek op een gezette tijd, is dit een methode waarbij bewoners op ieder gewenst moment, in die tien dagen, vanuit huis kunnen inloggen om mee te praten. Dit kan anoniem of met naam en zelfs een foto. De één vindt het juist prettig om dit online vanuit huis te kunnen doen, de ander bezoekt liever een groepsgesprek in het buurthuis. Uiteraard moeten we er ook bij stilstaan dat niet iedereen over een computer beschikt, zo gaf een bewoner aan op de dialoogavond. Gelukkig werd hem direct aangeboden gebruik te maken van de computers in de Buurtsalon, waar het gesprek die avond gehouden werd.

Dialoog, discussie of praatje?

Door bewoners de mogelijkheid te geven om op verschillende manieren hun mening kenbaar te maken en hun verhaal te delen, kunnen zij zelf kiezen wat het beste bij hen past. Uiteraard lenen sommige thema’s zich er meer voor om met een groep in gesprek te gaan en ander thema’s juist voor een persoonlijk gesprek.

Wanneer wij op zoek gaan naar meningen en voorkeuren uit de samenleving, is het dus altijd van belang om ons te verdiepen in welke methode het beste past bij het thema dat we willen onderzoeken en de mensen die we daarvoor willen spreken. Wat zouden zij prettig vinden? Is het handiger om gesprekken in de wijk zelf te voeren, of komen inwoners naar het gemeentehuis toe? Leent het onderwerp zich er voor om online te bespreken of is face-to-face contact noodzakelijk? En welke woorden gebruiken we? Dialoog, discussie of praatje?