Scroll naar boven

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling


Hoe scoort uw gemeente bij uw inwoners? Wat vinden uw inwoners van de woon- en leefomgeving? Waar zien zij verbeterpunten? Hoe beoordelen zij de dienstverlening? Hoe doet uw gemeente het ten opzichte van andere gemeenten? Wat betekent dat voor uw beleid?

 

Wat is de Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling?

Het takenpakket en de verantwoordelijkheden van gemeenten zijn de laatste jaren steeds groter geworden. Het ligt dan ook voor de hand dat gemeenten zich steeds vaker afvragen of de dienstverlening volstaat of dat er een verbetering mogelijk is. De Waarstaatgemeente.nl Burgerpeiling is een goed instrument om inzicht te krijgen in de behoeften, mening en betrokkenheid van uw inwoners.

 

Deze burgerpeiling (vragenlijst) vraagt inwoners om de gemeente te beoordelen op de zorg voor de woon en leefomgeving, het betrekken en samenwerken en de mogelijkheden om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

 

Op Waarstaatjegemeente.nl worden de resultaten van de Burgerpeiling in de deelnemende gemeenten gepresenteerd. U kunt daar de presentatie van uw gemeente vergelijken met die van uw collega-gemeenten. U kunt ontdekken op welke maatschappelijke thema's u zich nog kunt verbeteren en van welke andere gemeenten u kunt leren.

 

Het PON voert de Burgerpeiling voor u uit!

U kunt de Burgerpeiling van KING uitbesteden aan het PON. Al ruim tien jaar voeren wij burgerpeilingen uit voor gemeenten (voorheen onder de naam De Staat van de Gemeente, Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen en sinds 2015 onder de naam Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling). We presenteren de resultaten in een overzichtelijke rapportage bestaande uit zowel tabellen en grafieken. De prioriteitenmatrix is een voorbeeld van zo'n grafiek waarin u in één oogopslag ziet welk belang inwoners aan een thema hechten en hoeveel impact dit thema heeft. Dit levert goede sturingsinformatie op.  

Voorbeeld van een prioriteitenmatrix

 

Mogelijkheden voor maatwerk
In onze standaard opzet laat u de Burgerpeiling vrijwel geheel door ons uitvoeren. Uiteraard is het altijd mogelijk om van deze opzet af te wijken of deze uit te breiden. Naast de standaard opzet bieden wij u, tegen een geringe meerprijs, verschillende maatwerkmogelijkheden zoals:

  • Toevoegen van extra vragen
  • Uitsplitsen van de resultaten naar kernen of wijken
  • Vergelijken in de tijd
  • Uitbesteden van de mailing
  • Presentatie van de resultaten
  • Uitkomstdialogen
  • Klanttevredenheidsonderzoek Balie (KTO Balie)


Meer informatie over wat deze maatwerkopties inhouden vindt u in de bijlage aan de rechterkant van deze pagina.
 

Overzicht kosten

Onderstaande tabel laat de verschillende mogelijkheden zien. U kunt naast het standaard vragenlijstonderzoek kiezen voor een of meerdere aanvullende modules.

 Onderdeel  Kosten
 Standaard Burgerpeiling (combinatie schriftelijke vragenlijsten + online*)  € 4.900,-*

 Aanvullende modules
 Toevoegen extra vragen in de vragenlijst  Prijs afhankelijk van aantal
 en type vragen
 Uitsplitsing van de resultaten naar kernen of wijken  Prijs afhankelijk van aantal
 kernen of wijken
 Vergelijking in de tijd  v.a. € 660,-
 Uitbesteden van de mailing  v.a. € 650,-
 Presentatie van de resultaten  € 1.000,-
 Uitkomstdialoog  v.a. € 2.500,-
 KTO Balie  € 3.500,-

 * exclusief drukwerk en scanverwerking vragenlijsten     

 


Het is ook mogelijk om de burgerpeiling alleen digitaal te laten uitvoeren via de online vragenlijst. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van uw wensen. Voor deze variant maken wij daarom altijd een offerte op maat.

 

Het is ook mogelijk om het KTO Balie zonder enquêteur uit te voeren. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van uw wensen. Voor deze variant maken wij daarom altijd een offerte op maat.

Doet u mee?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via (013) 535 15 35 of een van onze medewerkers:

 

Britte van Dalen MSc

 

Mariëlle Tuinder MSc

 drs. Karin du Long

Mogelijkheden voor maatwerk

In onze standaard opzet laat u de Burgerpeiling vrijwel geheel door ons uitvoeren. Uiteraard is het altijd mogelijk om van deze opzet af te wijken of deze uit te breiden. Naast de standaard opzet bieden wij u, tegen een geringe meerprijs, verschillende maatwerkmogelijkheden. In onderstaande PDF treft u een overzicht aan.

 

Mogelijkheden voor maatwerk