Scroll naar boven

Cliëntervaringsonderzoek Wmo


Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Die ondersteuning is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten verplicht zijn om jaarlijks te meten hoe cliënten de kwaliteit van deze maatschappelijke ondersteuning ervaren.


Wat is het cliëntervaringsonderzoek Wmo?
In opdracht van het ministerie van VWS en de VNG is een standaardvragenlijst ontwikkeld die alle gemeenten dienen te gebruiken bij het Cliëntervaringsonderzoek Wmo. Daardoor wordt benchmarken mogelijk. Het PON kan dit onderzoek voor uw gemeente uitvoeren. De uitkomsten geven inzicht in ervaringen van cliënten en bieden aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering.

Mogelijkheden voor maatwerk

U kunt de standaardvragenlijst uitbreiden met modules.

Toevoegen van extra vragen
U kunt er voor kiezen om de verplichte vragenlijst aan te vullen met extra vragen. Wij ontwikkelen graag samen met u een vragenlijst op maat.
Interviews met Wmo-cliënten
Het is tevens mogelijk om aanvullend te kiezen voor een kwalitatieve verdiepig middels interviews met Wmo-cliënten. De interviews zorgen voor verdieping en duidingen en voorzien de resultaten van een persoonlijk tintje.
Uitkomstdialoog
Door een uitkomstdialoog te beleggen, waaraan o.a. verschillende betrokkenen, zoals bestuurders, beleidsmedewerkers, professionals en Wmo-cliënten of een vertegenwoordiging daarvan deelnemen, worden de onderzoeksresultaten besproken en van duiding voorzien. Die draagt direct bij aan verdere beleidsontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Het Cliëntervaringsonderzoek in combinatie met een uitkomstdialoog is een goede basis voor beleidsontwikkeling en kwaliteitsverbetering.
Resultaten in factsheet
We bieden de mogelijkheid om de onderzoeksresultaten grafisch weer te geven in een overzichtelijke factsheet. De belangrijkste resultaten zijn dan in één oogopslag zichtbaar.
Uitbesteden van de mailing
Wij kunnen voor u de mailing uit handen nemen, zodat u daar geen omkijken naar heeft. We verzorgen het drukwerk en zorgen ervoor dat de mailing bij uw inwoners in de bus valt.

 

Overzicht kosten

U kunt naast het standaard vragenlijstonderzoek kiezen voor één of meerdere aanvullende modules. Onderstaande tabel laat de verschillende mogelijkheden zien.

 

 Onderdeel  Kosten
 Standaard vragenlijstonderzoek
 (verplichte vragen)
 € 3.500,--

 Aanvullende modules
 
 Toevoegen extra vragen in de vragenlijst  Prijs afhankelijk van aantal
 en type vragen
 Diepte-interviews  v.a.€ 2.200,-
 Uitkomstdialoog  v.a.€ 2.500,-
 Factsheet  € 1.000,-

Team

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via (013) 535 15 35 of een van onze medewerkers:

Mariëlle Tuinder MSc

 

drs. Karin du Long

 

Doet u mee?

Omdat het Cliëntervaringsonderzoek Wmo jaarlijks vóór 1 juli afgerond moet worden willen we u vragen om het ons vóór 1 april 2017 te laten weten als u dit onderzoek door het PON wilt laten uitvoeren. U kunt gemakkelijk uw interesse kenbaar maken door te mailen naar m.tuinder@hetpon.nl