Scroll naar boven

Wat kunnen wij voor uw gemeente betekenen in 2017?


Gemeenten zijn voor burgers en bedrijven de meest nabije overheid. En gemeenten krijgen er steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij. Het is dan ook logisch dat gemeenten zich afvragen of hun dienstverlening volstaat of dat verbetering nodig is. Het PON kan uw gemeente ondersteunen bij het peilen van de situatie en de mening van uw inwoners.


Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling
Hoe scoort uw gemeente bij uw inwoners? Wat vinden uw inwoners van de woon- en leefomgeving? Waar zien zij verbeterpunten? Hoe beoordelen zij de dienstverlening en hoe doet uw gemeente het ten opzichte van andere gemeenten? Met de Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling krijgt u inzicht in de behoeften, mening en betrokkenheid van uw inwoners.


Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van hun inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Die ondersteuning is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten verplicht zijn om jaarlijks te meten hoe cliënten de kwaliteit van deze maatschappelijke ondersteuning ervaren.


Waarstaatjegemeente.nl Ondernemerspeiling
Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, bedrijvigheid, en via sponsoring van lokale initiatieven voor de leefbaarheid. Om stimulerend economisch beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van lokale ondernemers is het daarom van belang om te weten hoe zij het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. De Ondernemerspeiling helpt gemeenten daarbij.


Burgerpanel

Een burgerpanel bestaat uit een vaste groep inwoners uit uw gemeente. Een aantal keren per jaar geven zij via een online vragenlijst hun mening over onderwerpen waar de gemeente zich mee bezighoudt. De panelleden ontvangen daarvoor een e-mail met een persoonlijke link naar de online vragenlijst. Het PON helpt  met het opzetten en beheren van dit burgerpanel.


Research communities
Provincies en gemeenten hebben steeds meer behoefte aan diepgaande informatie over de beleving, mening, ervaring en behoeften van burgers. Vooral de wens om samen te werken met de burger en deze te betrekken bij het beleidsproces is sterk aanwezig. Een research community is de perfecte methode om diepgaande informatie op te halen.