Blogs

Een coalitie uit onverwachte hoek

23 maart 2018

“Ik denk dat we het helemaal eens zijn!” hoor ik een deelnemer triomfantelijk roepen. Ik draai me om en zie vijf lachende gezichten. “Een onverwachte coalitie!” grapt een van de andere deelnemers.

Ik ben aanwezig bij een veerkrachtdialoog in de kenniskeuken van de bibliotheek in Gennep. Onder de noemer ‘Feest van de Democratie’ organiseerde BiblioPlus in het land van Cuijk en Maasduinen dialoogavonden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Een unieke kans voor burgers om in gesprek te gaan met de politieke partijen in hun gemeente. En dat deden we op een bijzondere manier: met de Veerkrachtdialoog.

De Veerkrachtdialoog is een serious game die ik samen met een aantal collega’s ontwikkeld heb. Deze serious game is erop gericht om samen met verschillende partijen een verdiepend gesprek te voeren over Sociale Veerkracht. Door samen in gesprek te gaan kun je erachter komen welke plekken en/of groepen mensen specifieke aandacht nodig hebben en wat nodig is om als gemeenschap veerkrachtiger te worden. Het doel van de Veerkrachtdialoog is bewustwording over sociale veerkracht. En het samen toewerken naar concrete handelingsperspectieven voor bestuur, beleid en/of praktijk. Hoe kun je de sociale veerkracht in je gemeente of buurt versterken? Of hoe kun je de sociale veerkracht die er al is benutten om andere maatschappelijke doelen te bereiken?

De Veerkrachtdialoog is een serious game

De gemeenteraadsverkiezingen vormen de ideale aanleiding om in gesprek te gaan over onderwerpen die spelen binnen de gemeente. Met behulp van de game kunnen inwoners en de kandidaat-raadsleden van de gemeente Gennep op gelijkwaardige manier met elkaar in dialoog. Samen bogen zij zich over de vraag: hoe zorgen we er samen voor dat iedereen in de gemeente gelukkig is/wordt?

Terug naar de onverwachte coalitie. Aan tafel zat een (kandidaat-)raadslid van de VVD, een (kandidaat-)raadslid van de SP, een commissielid van de PvdA en een inwoner. Ze waren verwikkeld in een discussie, maar kwamen er op een gegeven moment achter dat hun meningen eigenlijk niet zoveel van elkaar verschilden. Ze zouden samen wel een coalitie kunnen vormen, een onverwachte coalitie. De verbazing was op de gezichten van de deelnemers af te lezen. Mooi om te zien hoe je door met elkaar in gesprek te gaan tot onverwachte verbindingen en uitkomsten kunt komen. Dat is precies wat we met de Veerkrachtdialoog willen bereiken.