Nieuws

Doe mee aan de burgerpeiling of ondernemerspeiling!

14 juni 2018

0-meting voor een nieuwe bestuursperiode? Doe dan nog in 2018 mee!

Uw gemeente is gestart (of start binnenkort) met een nieuw bestuur. Met een brede peiling onder uw inwoners en ondernemers krijgt u inzicht in wat er leeft in uw gemeente en hoe men over de gemeente denkt. Een inwoners- of ondernemersonderzoek is een mooie 0-meting aan het begin van de nieuwe bestuursperiode, die eenvoudig over 2 of 4 jaar herhaald kan worden.

Aanmelden voor uitvoering van de burgerpeiling of ondernemerspeiling kan via waarstaatjegemeente@hetpon.nl. Het PON heeft ruime ervaring met uitvoering van beide peilingen. Sinds 2014 hebben we voor ruim 60 gemeenten een of meerdere peilingen uitgevoerd.

 

Good practice: Gemeente Zoeterwoude

Het PON heeft voor de gemeente Zoeterwoude zowel de burgerpeiling als de ondernemerspeiling uitgevoerd. We hebben extra vragen over de dienstverlening aan de standaardlijst toegevoegd en de resultaten per kern uitgesplitst. Door dit lage aggregatieniveau was het makkelijker om concrete actiepunten te formuleren.

Deze actiepunten zijn gebundeld zijn in een actieplan, dat breed gedeeld is met inwoners en ondernemers. Gemeente Zoeterwoude is vervolgens direct aan de slag gegaan met de ruim 1.000 antwoorden op de open vragen.
De gemeente Zoeterwoude is erg tevreden over onze rol als partner in het traject: “Van inkooptraject tot de interpretatie van de uiteindelijke uitkomsten van de peilingen konden wij rekenen op flexibiliteit en deskundig advies van de medewerkers van het PON”, aldus Sander de Koster, projectleider Dienstverlening van de gemeente Zoeterwoude.
“De mate waarin wij met het PON de burgerpeiling en ondernemerspeiling specifiek voor gemeente Zoeterwoude konden maken was 100% van meerwaarde voor perfect bruikbare eindresultaten”.

Op de website van de gemeente Zoeterwoude kunt u er meer over lezen.

 

Meer informatie over de burgerpeiling of de ondernemerspeiling?

Meer informatie vindt u op onze website. Mocht u meer informatie willen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via (013) 535 15 35 of waarstaatjegemeente@hetpon.nl