Scroll naar boven
Brabantpanel

Brabantpanel


Het Brabantpanel is een groep Brabanders van 16 jaar en ouder die enkele keren per jaar via internet een vragenlijst krijgt voorgelegd. Leden van het Brabantpanel kunnen hun mening geven over belangrijke actuele sociale en maatschappelijke onderwerpen in Brabant. Het Brabantpanel is een initiatief van het PON, hét kenniscentrum op sociaal terrein in Noord-Brabant, en
wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

 

Het Brabantpanel levert een permanent instrument dat geschikt is om snel en goedkoop onderzoek te doen naar maatschappelijke ontwikkelingen of opinies. Het PON zet het Brabantpanel in om snel de mening van 'de Brabander' over een actueel vraagstuk te kunnen peilen.

 

Het Brabantpanel bestaat momenteel uit zo'n 2.500 leden uit alle regio's binnen Brabant en bevat burgers van alle leeftijden, inkomensgroepen, opleidingsniveaus, huishoudentypes, beroepsgroepen et cetera. Het panel is op veel aspecten representatief voor de Brabantse samenleving. Waar dit niet of niet geheel het geval is, is door weging het panel representatief te maken op voor het onderwerp relevante kenmerken.

Meer informatie

Verder lezen