Scroll naar boven

Panelonderzoek


Panelonderzoek is een vorm van continuonderzoek waarbij een vaste groep mensen (representatief voor een bepaalde populatie)  regelmatig wordt ondervraagd. Dit kan op verschillende manieren schriftelijk, digitaal, telefonisch, et cetera. Het PON maakt veel gebruik van digitale panels. Deze zijn snel in te zetten en relatief goedkoop. 

  


Brabantpanel

Het Brabantpanel is een groep Brabanders van 16 jaar en ouder die zo'n zes tot acht keer per jaar via internet een vragenlijst krijgt voorgelegd. Leden van het Brabantpanel kunnen hun mening geven over belangrijke actuele sociale en maatschappelijke onderwerpen in Brabant.


Burgerpanels voor gemeenten

Steeds meer gemeenten maken gebruik van een digitaal burgerpanel. Een burgerpanel kan snel en op ieder moment worden ingezet. Het kan dienen ter beleidsvoorbereiding, beleidsondersteuning of beleidsevaluatie. Een panel is een zeer geschikt instrument voor burgerparticipatie.