Scroll naar boven

Monitors


Een monitor is een onderzoek dat systematisch informatie verzameld en regelmatig wordt herhaald om ontwikkelingen of trends te kunnen volgen. Een monitor is bijna altijd kwantitatief van aard, al vindt soms aanvullend kwalitatief onderzoek plaats. Het PON maakt vaak gebruik van online onderzoek, maar ook schriftelijke vragenlijsten behoren tot de mogelijkheid.

 

 


De Veerkrachtmeting

Het PON heeft in 2013 een veerkrachtmeting ontwikkeld die bijdraagt om de ambities van de transities jeugdzorg, AWBZ, Wmo en participatie te realiseren. Deze methode helpt de lokale overheid om meer inzicht te krijgen in de potentiële veerkracht die aanwezig is in de samenleving en biedt bestuurders van overheid en maatschappelijke instellingen handvatten om daarop te sturen.


Monitor Sociale Participatie

De monitor sociale participatie geeft inzicht in hoe Brabanders met elkaar samenleven en participeren in de samenleving, meedenken met overheden en zelf zaken organiseren. De PON onderzoekt deze zaken in samenhang met elkaar aan de hand van de drie velden van betrokkenheid.


Monitor Cultuurparticipatie

In 2007 en 2010 heeft het PON de Monitor Cultuurparticipatie Brabant uitgevoerd in opdracht van de provincie. Deze monitor brengt in kaart welke culturele activiteiten mensen bezoeken en in hoeverre zij actief amateurkunst beoefenen.


Monitor Verkeersveiligheid

Met de campagne 'Help Brabant mee op weg naar Nul verkeersdoden' roept de provincie alle Brabanders op om zelf in actie te komen om het aantal verkeersdoden in Brabant terug te brengen tot nul. De Provincie heeft het PON gevraagd om de de bekendheid, de waardering en het effect van de campagne te monitoren.