Scroll naar boven
Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl


Hoe scoort uw gemeente bij uw inwoners?

Hoe doet uw gemeente het ten opzichte van andere gemeenten?

Wat betekent dat voor uw beleid?

 

Veel raadsleden, collegeleden en in toenemende mate ook burgers stellen zichzelf deze vragen. De burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl geeft inwoners een stem, een mogelijkheid om hun mening te laten horen en is hét platform voor gemeentelijke prestatievergelijking van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Op de website www.waarstaatjegemeente.nl worden zowel feitelijke prestatiecijfers als oordelen van burgers ontsloten.

 

Voor wie is het bedoeld?

Raadsleden, wethouders en ambtenaren kunnen op de website eenvoudig hun gemeente vergelijken met andere gemeenten en op basis van deze informatie kunnen zij hun prestaties waar gewenst verbeteren. De website is daarnaast ook vrij toegankelijk voor anderen die interesse hebben in gemeentelijke prestaties, zoals wijkbewoners, bedrijven, onderzoekers, journalisten of studenten. Iedereen kan op zijn of haar eigen manier gebruik maken van de gegevens op de site.

 

Wat zit er in?

Op Waarstaatjegemeente.nl vindt u informatie over uw gemeente vanuit acht thema's en vijf instrumenten. De thema's geven informatie die voor gemeenten en inwoners van belang zijn, zoals veiligheid en leefbaarheid, woon- en leefklimaat en dienstverlening. De instrumenten geven inzicht vanuit verschillende perspectieven. Dit zijn zowel objectieve gegevens, zoals toezichtinformatie voor horizontale verantwoording en sturingsanalyses als meer subjectieve gegevens, zoals de oordelen van inwoners en ondernemers.

 

De burgerpeiling

Om achter de mening van uw inwoners te komen moet uw gemeente de Waarstaatjegemeente Burgerpeiling uitvoeren. Deze peiling van KING kunt u zelf uitvoeren of u kunt het uitbesteden aan een onderzoeksbureau zoals het PON. Meer over onze uitvoering leest op onze projectwebsite.

 

Wat kunnen gemeenten verwachten van onze uitvoering?

Het PON heeft geruime tijd ervaring met het uitvoeren van het onderzoek naar de burgerrollen. Voorheen onder de naam De Staat van de Gemeente, sinds 2008 onder de naam Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. En sinds 2015 onder de naam Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling. Wij kunnen het gehele project voor gemeenten uitvoeren en bieden u daarnaast, tegen een geringe meerprijs, vele extra mogelijkheden.

 

Doe nu mee!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin du Long via waarstaatjegemeente@hetpon.nl of via (013) 535 15 35.

Meer informatie

Gerelateerde links