Nieuws

Burgerpeiling gemeente West Maas en Waal van start

11 september 2018

Bij 2.000 inwoners van de gemeente West Maas en Waal valt deze week een uitnodiging voor deelname aan de Burgerpeiling op de mat. De gemeente vindt het belangrijk te weten wat inwoners de gemeente vinden. Hoe denken zij over hun woonomgeving, de voorzieningen in de gemeente of de gemeentelijke dienstverlening? Vinden inwoners dat de gemeente luistert naar inwoners en hen voldoende betrekt bij gemeentelijke plannen? Door deelname aan de burgerpeiling kunnen inwoners van de gemeente de komende weken hun mening hierover geven.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via href=”mailto:waarstaatjegemeente@hetpon.nl”>waarstaatjegemeente@hetpon.nl

Vergelijkbare actualiteiten