Nieuws

Burgerpeiling gemeente Oss van start!

6 november 2018

Wat vinden inwoners van de leefbaarheid in Oss? Zijn zij tevreden over de voorzieningen in hun woonomgeving? Vinden ze dat de gemeente hen voldoende betrekt bij gemeentelijke beleid en dat er ruimte is voldoende voor eigen initiatieven? Deze en andere vragen komen aan bod in de burgerpeiling.

Bij 2.000 inwoners van de gemeente Oss valt deze week een uitnodiging op de mat voor deelname aan de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. Op deze manier krijgt de gemeente inzicht op de mening van hun inwoners op de thema’s Woon- en leefklimaat, Relatie inwoner-gemeente, Gemeentelijke dienstverlening en Zorg en Welzijn. Deze inzichten zijn voor de gemeente van belang om te kunnen sturen op beleid, en dat met beleid!

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: waarstaatjegemeente@hetpon.nl

Vergelijkbare actualiteiten