Scroll naar boven

Project 'Veerkracht van jongeren: zelfinzicht en betrokkenheid' krijgt Startimpuls financiering van NWO


Het project onderzoekt hoe jongeren ondersteund kunnen worden bij het vormgeven van hun plek in een maatschappij die gekenmerkt wordt door groeiende scheidslijnen wat betreft opleidingsniveau en etniciteit en die zich ook nog eens vertaalt in een sociale afstand tussen groepen. In het project wordt samen met game-specialisten, jongerenwerkers en jongeren een veerkracht-zelftest ontwikkeld waarmee jongeren bewust gemaakt worden van en versterkt worden in hun individuele veerkracht en publieke betrokkenheid. Er werken diverse partners samen in dit project, zoals het PON, Tranzo, ContourdeTwern/R-Newt, Telos en de Provincie Noord-Brabant.

 

http://www.wetenschapsagenda.nl/nwo-honoreert-aanvragen-startimpuls-nationale-wetenschapsagenda/